Zasady konserwacji hal stalowych

Żeby konstrukcja stalowa była bezpieczna, raz na jakiś czas należy wykonać przegląd jej stanu technicznego. W wyniku wykrycia nieprawidłowości obiekt może zostać przeznaczony do rozbiórki. Przy mniejszych uchybieniach wystarczy wymienić wadliwe elementy. Jednak przeprowadzanie konserwacji na bieżąco pozwoli działać hali nieprzerwanie. Z ekonomicznego punktu widzenia jest więc to bardziej opłacalne niż zamknięcie obiektu na jakiś czas.

Dlaczego warto konserwować konstrukcje stalowe?

Budowle stalowe są bardzo podatne na powstawanie rdzy. Dziś istnieją materiały antykorozyjne, jednak jeszcze niedawno nie były one tak powszechne. Korozja doprowadza do osłabienia się całości konstrukcji, co może doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Żeby zapobiec destrukcji budynku, warto wykonać konserwację wszystkich elementów stalowych. Uszkodzone części należy wymienić na nowe, natomiast te mniej zużyte można poddać odnowieniu i zabezpieczeniu przed większymi defektami.

Jakie są zasady konserwacji hal stalowych?

Obowiązkową zasadą przeprowadzania konserwacji obiektów jest jej regularność. Należy przeznaczyć określony czas na przegląd techniczny całości. Pozwoli to stwierdzić, gdzie występują niedociągnięcia i zareagować w odpowiednim czasie. Zbyt późna interwencja może zwiększyć koszt potrzebny na usunięcie usterki. Natomiast jeżeli defekt zostanie wykryty w porę, wystarczająca będzie drobna naprawa.

Inną zasadą konserwacji jest wykorzystywanie jedynie sprawdzonych komponentów. Im niższej jakości materiał, tym większe prawdopodobieństwo jego awaryjności. Warto więc korzystać jedynie z elementów zalecanych przez producenta. Na przykład firma Profix podczas stawiania hali stalowej korzysta ze sprawdzonych części tak, aby odbiorca przez maksymalny czas nie musiał martwić się o jakość komponentów.

Które elementy konstrukcji stalowej wymagają największej obserwacji?

Najczęstszą przyczyną negatywnego wyniku przeglądu technicznego budynku jest zły stan dachu. Jego zadaniem jest to, żeby woda pod żadną postacią nie dostała się do środka. Największe wyzwanie przed zadaszeniem hali stalowej jest stawiane podczas zimy, kiedy poza cieczą, musi ono wytrzymać również ciężar śniegu. Z tego względu konserwacja dachu jest konieczna. Znane są przypadki, kiedy błędy konstrukcyjne doprowadziły do zarwania się konstrukcji i śmierci osób znajdujących się w środku.

Poza dachem szczególną uwagę należy poświęcić wszystkim miejscom, gdzie występują łączenia. Zdarza się, że śruby podtrzymujące poszczególne elementy zapiekają się, w wyniku czego ich swobodne odkręcenie staje się niemożliwe. Dlatego też zaleca się, aby podczas konserwacji użyć substancji antykorozyjnych, aby w razie konieczności móc swobodnie zdemontować dany element.