Z jakich elementów składa się automatyczna linia produkcyjna?

Proces projektowania linii produkcyjnej zależy od branży i charakterystyki danego przedsiębiorstwa, ponieważ budowa i właściwości każdej automatycznej linii nieco się różnią. Można jednak ogólnie opisać ją jako zespół połączonych ze sobą maszyn, które są zintegrowane przez jednostkę sterującą. Linia przemysłowa składa się z różnego rodzaju urządzeń i zrobotyzowanych stanowisk połączonych, przez które w odpowiedniej kolejności przemieszczany jest produkt.

Czym jest automatyczna linia produkcyjna?

Automatyczna linia produkcyjna to ciąg połączonych przenośnikiem maszyn, którymi kieruje centralna jednostka sterująca. Stanowiska ustawione są w odpowiedniej kolejności, która zależy od danego procesu technologicznego. Do często stosowanych elementów linii należą: podajniki, przesiewacze, przenośniki, mieszadła, rozdrabniacze, automaty pakujące i etykietujące. Większość linii wyposażona jest również w chwytaki, separatory, zbiorniki i ładowarki. Automatyczne linie przemysłowe są wykorzystywane do produkcji wyrobów z praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu. Wyróżnia się linie charakteryzujące się produkcją ciągłą, seryjną, masową, małoseryjną i linie produkcji jednostkowej. Ich rodzaj zależy przede wszystkim od cech danego produktu, które są uwzględniane w procesie projektowania linii produkcyjnej.

Czym charakteryzują się nowoczesne linie produkcyjne?

Nowoczesne linie produkcyjne charakteryzują się bardzo małym lub zerowym udziałem operatorów. Najczęściej zakres ich obowiązków obejmuje zaprogramowanie maszyn i ewentualną kontrolę przebiegu procesu. Nowoczesne linie produkcyjne mają krótki cyklu obsługi jednej sztuki wyrobu, dzięki czemu pozwalają na masową produkcję wyrobów, którą jednocześnie charakteryzuje wysoka powtarzalność. Są wyposażone w liczne czujniki i kamery pozwalające na bieżący monitoring produkcji, a także w systemy bezpieczeństwa. Obecnie wiele przedsiębiorstw świadczy usługi projektowania linii „pod klucz”, dzięki czemu są one w pełni dopasowane do branży i oczekiwań Klienta, przez co pozwalają na wzrost rentowności produkcji. Tego typu usługi świadczy np. firma ARM Robotics z Chorzowa.

Zalety automatyzacji linii przemysłowej

Do zalet automatyzacji linii przemysłowych można zaliczyć:

  • wzrost szybkości i wydajności produkcji,
  • wysoka powtarzalność i jakość produktów,
  • dokładność i zachowanie wysokiego standardu na każdym etapie produkcji,
  • bardzo małe ryzyko wystąpienia błędu w produkcji,
  • brak konieczności ponoszenia kosztów pracowników: rekrutacji, szkolenia, zatrudnienia i ubezpieczenia,
  • bezawaryjna praca,
  • kontrola procesu wykonywana przez systemy komputerowe.