Wykorzystanie tub i tulei w konstrukcjach standów reklamowych

Używane dziś w działaniach promocyjnych i marketingowych materiały reklamowe dawno wykroczyły poza klasyczne ulotki czy oferowane katalogi lub plakaty. Współczesne akcje mające dotrzeć do klienta, wyrobić w nim świadomość istnienia marki, zapoznać z nowymi produktami czy wreszcie nakłonić do zakupu obejmują znacznie większą liczbę narzędzi. Jednym z bardziej popularnych i używanych, nie tylko w reklamie, ale i merchandisingu, są standy reklamowe.

Do czego są potrzebne standy reklamowe?

Standy reklamowe należą do klasycznych materiałów POS (Point Of Sales Materials), a więc takich, które są stosowane do zaktywizowania działań promocyjnych w miejscu sprzedaży. Mogą one być wykorzystywane jako duża stojąca reklama, która ze względu na swój rozmiar i nierzadko nietypowy kształt przyciąga uwagę klienta. Tego rodzaju rozwiązania są używane np. przy zachęcaniu do obejrzenia filmu czy skorzystania z oferty biura podróży. Konstrukcje standów często mają specjalne kieszenie, pojemniki lub półeczki, na których umieszcza się ulotki informacyjne lub innego typu materiały. Wiele standów to także specjalne ekspozytory, służące do umieszczania na nich towarów przeznaczonych do sprzedaży, często wraz z darmowymi próbkami bądź materiałami reklamowymi. Choć przeznaczenie standów bywa różne, to do ich produkcji często są wykorzystanie podobne elementy w postaci tub i tulei tekturowych do standów reklamowych. Najczęściej różnego rodzaju standy są stosowane w działalności handlowej – od małych sklepików czy stacji benzynowych po supermarkety i centra handlowe. Używa się ich jednak również podczas akcji promocyjnych, także organizowanych w plenerze. Są ponadto wykorzystywane podczas wszelkiego typu wystaw i prezentacji, a także w czasie targów czy nawet konferencji naukowych.

Dlaczego do konstrukcji standów reklamowych używa się tub i tulei tekturowych?

Standy reklamowe są często wystawiane w różnych miejscach, ważne więc by nie powodowały problemów w transporcie oraz nie były kłopotliwe w rozstawianiu. Muszą też być trwałe, by dobrze znosiły ciężar ustawianych na nich towarów. Sposobem na połączenie lekkości i wytrzymałości jest skorzystanie z tub i tulei, które ułożone pionowo wykazują dużą odporność na obciążenia, a dzięki materiałowi, a jakiego je zrobiono oraz przypominającej rurę konstrukcji gwarantują przetrzymanie wszelkiego rodzaju nacisków.

Za wykorzystaniem tub i tulei tekturowych, dostępnych choćby u producenta wyrobów tekturowych Polkar, przemawia możliwość łatwej i szybkiej utylizacji standów. Jest to o tyle istotne, że wiele akcji promocyjnych ma dość ograniczony czas trwania, a użyte w nich materiały nie są wykorzystywane ponownie. Przetworzenie i wykorzystanie celulozy, z której są wyprodukowane tuby, nie nastręcza żadnych trudności.