Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat badań sprzętu medycznego

Obowiązkiem posiadaczy urządzeń medycznych jest zadbanie o to, żeby były one w pełni bezpieczne, zarówno dla pacjentów, jak i użytkowników. Elementem bezpiecznej eksploatacji są regularne testy sprawdzające zgodność z wymaganiami technicznymi.

Jak często powinny być przeprowadzane przeglądy urządzeń medycznych?
Częstotliwość kontroli sprzętów medycznych jest zwykle określana przez producenta w dokumentacji technicznej, podobnie jak inne parametry urządzenia. Badania okresowe powinny być wykonywanie z odstępem maksymalnie 36 miesięcy. Dla pewnego rodzaju urządzeń należy przeprowadzać je w okresie od 6 do 36 miesięcy. Na przykład – Inkubator powinien być kontrolowany co 12 miesięcy. Producent lub operatorzy mogą przeprowadzać takie testy w dowolnym momencie. W Polsce częstotliwość przeglądów technicznych reguluje ustawa o wyrobach medycznych, która zawiera wytyczne odnośnie przeglądów technicznych.

Jaki rodzaj badania urządzeń medycznych należy wykonać?
W praktyce medycznej na co dzień używa się wielu urządzeń. Istnieją zarówno urządzenia, które bezpośrednio ingerują w ludzkie ciało, a także takie, które w nie ingerują pośrednio. Najważniejszym testem jest test bezpieczeństwa elektrycznego i testy funkcjonalne sprzętu. W testach bezpieczeństwa elektrycznego badane są wartości takie jak prąd upływu, rezystancja izolacji itp., natomiast testy funkcjonalne pozwalają eliminować zagrożenia poprzez wykrywanie usterek i mogą zapobiegać ryzyku nieprawidłowego działania sprzętu medycznego. Typy urządzeń, które bezwzględnie muszą zostać przetestowane funkcjonalnie to: defibrylatory, aparaty RTG, pompy infuzyjne, inkubatory, aparaty USG, kardiomonitory, pompy strzykawkowe, zewnętrzne stymulatory, aparaty EKG, aparaty do terapii, urządzenia laserowe i dializy. W celu dopuszczenia wyrobu medycznego do dalszego użytku konieczna jest sprawność następujących jego elementów: obudowa, urządzenia sterujące, urządzenia wyświetlające, listy kontrolne, etykiety i oznakowania, akcesoria i części wymienne (do badań), instrukcje obsługi, bezpieczniki, przewód zasilający, wymaganą wersję oprogramowania, kompletność oraz idealny stan przewodu ochronnego
i wyrównawczego. Oprócz pomiarów, również za prawidłowo wykonane testy bezpieczeństwa uważa się: kontrola alarmów ostrzegawczych (ocena systemów monitoringu, bezpieczeństwa, wyświetlania i detekcji), dopuszczalne odczyty nie powinny przekraczać specyfikacji. Najważniejszą czynnością podczas kontroli jest sprawdzenie poprawności dawkowania. Parametry wyjściowe muszą być zgodne z wytycznymi producenta i nie mogą przekraczać dopuszczalnych limitów.

Jeśli jesteś posiadaczem sprzętów medycznych i planujesz ich przegląd techniczny koniecznie zapoznaj się z ofertą Firmy Predom: predom.com.pl

artykuł sponsorowany