Wniosek o alimenty na dziecko. O czym trzeba pamiętać?

Ubiegając się o alimenty na dziecko trzeba odpowiednio sporządzić wniosek o alimenty, a także dobrze przygotować się do rozprawy.

Sprawy o alimenty na dziecko należą do jednych z najczęściej rozpatrywanych przez polskie sądy. Sprawa o alimenty może toczyć się jako osobna sprawa lub być częścią np. sprawy rozwodowej. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona ustalona raz na zawsze i można ubiegać się o podwyższenie alimentów lub zmniejszenie ich wysokości.

Jak napisać wniosek o alimenty na dziecko?

Aby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse na przyznanie alimentów na dziecko, warto przyłożyć się do napisania wniosku o alimenty na dziecko. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, aby we wniosku znalazły się wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe i adresowe pozwanego i powoda. Ważne będzie uzasadnienie swojego roszczenia o alimenty. W treści pisma dokładnie musi być wskazane żądanie zasądzenia alimentów. Wniosek o alimenty na dziecko może też zawierać preferowany termin płatności alimentów, a także ich wysokość. Do każdego pozwu o alimenty trzeba też dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak akt urodzenia dziecka, zaświadczenia o wysokości zarobków czy dowody potwierdzające koszty utrzymania dziecka np. rachunki, potwierdzenie wpłaty czesnego czy zaświadczenie od lekarza. Zarówno sam wniosek jak i załączniki powinny być przygotowane w dwóch egzemplarzach. Jeden zostanie w sądzie, a drugi zostanie wysłany do pozwanego, który następnie sporządzi odpowiedź na pozew o alimenty. Wniosek o alimenty na dziecko składa się do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca zamieszkania dziecka. Sporządzając wniosek o alimenty na dziecko, warto zasięgnąć porady prawnika.

Sprawa o alimenty na dziecko. Jak wygląda?

Sprawa o alimenty składa się z kilku etapów. Na początek sąd zbada złożony wniosek o alimenty na dziecko, by sprawdzić czy nie posiada on żadnych braków formalnych, a także czy do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki. Następnie sąd rozstrzygnie o zabezpieczeniu alimentów, czyli tymczasowe zasądzenie alimentów na czas trwania postępowania, jeśli wnioskował o to powód. Kolejny krok to już przeprowadzenie rozprawy, podczas której zostaną przesłuchani świadkowie, a także przeprowadzone zostanie postępowanie dowodowe. Podobnie do sprawy o alimenty na dziecko, wygląda np. sprawa o alimenty na żonę, gdy np. nastąpiło zniesienie współwłasności i nierówny podział majątku po rozwodzie.

O co sąd może zapytać podczas rozprawy o alimenty na dziecko?

Sąd w pierwszej kolejności zapyta o dziecko, ile ma lat, z kim mieszka, czy się uczy, jaki jest jego stan zdrowia, a także jak wyglądają relacje dziecka z obojgiem rodziców. W celu ustalenia wysokości alimentów sąd zapyta też o bieżące potrzeby w związku z utrzymaniem i wychowaniem dziecka oraz możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców, a także np. ich wykształcenie czy warunki mieszkaniowe. Istotne będzie też to, kto ponosi koszty utrzymania dziecka, czy drugi z rodziców przekazuje dziecku np. jakieś świadczenia rzeczowe, prezenty lub czy np. zabiera dziecko na wakacje. Rozprawa o alimenty na dziecko trwa zazwyczaj od kilku minut do nawet kilku godzin, a cały proces o alimenty może się ciągnąć nawet kilka miesięcy.

Materiał powstał przy współpracy Kancelarii Radcy Prawnego rozwody – Kraków.