Trzy funkcje pylonów reklamowych

Czym właściwie są pylony i jakie mają funkcję? Na co trzeba zwracać uwagę przy ich projektowaniu?

Pylon to element wystroju reklamowego marki

Zwykle są to elementy wolnostojące przybierające kształt graniastosłupa. Pylony są oznakowaniem obiektów szczególnie charakterystycznym dla galerii handlowych, stacji benzynowych, hoteli, obiektów handlowych i biurowych. Pylony reklamowe mają przynajmniej 3 funkcje: informacyjną, prestiżową i designerską.

Pylony spełniają 3 funkcje: informacyjną, prestiżową i designerską.

Pylon informujący i komunikacyjny

Funkcja informacyjna stoi u podstaw najbardziej podstawowych zastosowań pylonów reklamowych. Pylon informuje o lokalizacji danej marki, jest drogowskazem i przekierowuje na stronę internetową lub jak w przypadku pylonów na stacjach paliw, informuje o cenach paliw. Treści na pylonie reklamowym często również komunikują dostępność i ilość miejsc parkingowych, czy stan czystości powietrza jak w przypadku pylonów Fair Air firmy Graffico.

Funkcję informacyjną pełnią również pylony reklamowe, zlokalizowane przy autostradach. Są wyjątkowe ze względu na wysokość. Pylony przy drogach szybkiego ruchu mają wysokość 20-50 metrów. Muszą być widoczne z odległości kilku kilometrów i mają dać znać kierowcy o zbliżającej się stacji czy restauracji drive thru. Ich funkcją jest przygotowanie klientów do zjazdu i tankowania, kupienia przekąski, wypicia kawy, odpoczynku.

Jak określić wysokość pylonów reklamowych zlokalizowanych przy autostradzie? Świetnie się tu sprawdza próba balonowa. A co to jest próba balonowa?

– Próbę balonową wykonuje się w celu określenia odpowiedniej wysokości reklamy. Jeszcze kilkanaście lat temu wyglądała ona inaczej. Do testu wykorzystywało się balon napełniony helem, do którego przyłączano szur z pętelkami rozmieszczonymi od siebie w odległości metra. Klient stawał w lokalizacji, z której chciał, by reklama była widoczna. Po ilości supełków wypuszczonej linki określano wysokość reklamy. Obecnie testy wysokościowe wykonuje się z pomocą podnośnika koszowego, który ustawia się w miejscu lokalizacji reklamy. Na szycie umieszcza się różnej wielkości grafiki. Kontrahent ustawia się w odpowiedniej odległości i położeniu, z którego chciałby, by klienci marki widzieli logo. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić wysokość reklamy i wielkość logotypu.

Dopiero na podstawie próby balonowej, następuje wykonanie wizualizacji i dokumentacji technicznej. – wyjaśnia Jarosław Włodarczyk, właściciel firmy Graffico, specjalizującej się w produkcji pylonów i innych elementów oznakowania marek.

Pylon wyznacznikiem prestiżu marki

Jeszcze inną funkcją pylonów reklamowych jest funkcja prestiżowa. Dotyczy zwykle pylonów umiejscowionych przed siedzibami firm i instytucji. Pylon w takim przypadku wyraźnie eksponuje logo marki, wita inwestorów i gości. Pylon firmowy jest częścią większej identyfikacji wizualnej brandu. Tu coraz częściej spotykamy inne formy pylonów powitalnych jak na przykład litery lub znaki marki w formie wolnostojącej.

Prestiż łączy się tu zwykle z designem. Tu pylon przestaje już być zwykłym wolnostojącym drogowskazem czy graniastosłupem, ale staje się elementem designu, ma piękne i unikatowe wykończenie czy nietypowe materiały, zaskakujące rozwiązania. Pylon może być wykonany z aluminium, szkła, dibondu, cortenu. Może być ażurowy, industrialny, tematyczny, obrotowy. Coraz częściej zdarza się, że pylon formą, kolorystyką i detalami nawiązuje do otaczającej architektury, tworząc harmonijne otoczenie.

Pylony to niezwykle elastyczny środek wykorzystywany w komunikacji przez różnego rodzaju marki i firmy z każdej branży. Dzięki jego plastyczności może nieść informacje i konkretne komunikaty, a także wartości danego podmiotu. Szeroka funkcjonalność sprawia, że jest to doskonałe narzędzie dedykowane, każdemu świadomemu przedsiębiorcy.