Transformatory w energetyce

Transformatory są wykorzystywane w energetyce do obniżania lub podwyższania napięcia w sieciach energetycznych. Wyróżniamy kilka rodzajów takich urządzeń – należy je dobrać odpowiednio do obciążenia i warunków, w których będą one pracować. Dobór transformatorów należy do zadań specjalistów, tj. inżynierów elektryków. Co jeszcze warto wiedzieć o transformatorach w energetyce?

Rodzaje transformatorów

W Polsce wyróżnia się różne typy transformatorów energetycznych, mianowicie:

 • transformatory blokowe – ich rolą jest podwyższanie napięcia wytwarzanego przez generatory w elektrowniach do napięcia sieci przesyłowej;
 • transformatory sieciowe – sprzęgają sieci przesyłowe o różnych napięciach oraz transformują napięcie sieci dosyłowej 110 kV na napięcie średnie;
 • transformatory rozdzielcze – dopasowują napięcie sieci rozdzielczej SN do napięcia odbiorników końcowych;
 • autotransformatory – są to transformatory regulowane o dużej sprawności z dzielonym uzwojeniem.

Podstawowe parametry transformatorów to: grupa połączeń, straty, moc pozorna, napięcie zwarcia, częstotliwość, masa, sprawność, napięcia i prądy uzwojenia pierwotnego oraz uzwojenia wtórnego.

Przeglądy transformatorów są kluczowe dla zachowania ich dobrego stanu

Transformator, tak jak każde urządzenie może ulec awarii na skutek nieodpowiedniej eksploatacji i braku systematycznych przeglądów. To w czasie takich prac możliwe jest wykrycie usterek lub elementów, które wymagają wymiany. Zaniechanie serwisu transformatorów jest wielokrotnie powodem zniszczenia jednostek.

Przeglądy transformatorów przeprowadza firma Wasztan.

Obejmują one szereg działań. Jakie czynności są wykonywane podczas przeglądu transformatorów SN/nN lub SN/SN? W przypadku transformatorów suchych są to m.in.:

 • pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń, temperatury uzwojeń i rdzenia,
 • odkurzenie transformatora,
 • czyszczenie styków elektrycznych i odtłuszczenie ich powierzchni,
 • pomiary przekładni i prądu magnesowania (jeżeli wymagane),
 • czyszczenie izolatorów i cewek trafo,
 • sprawdzenie czujników i zabezpieczeń temperaturowych.

W przypadku transformatorów olejowych podejmuje się czynności takie jak np.:

 • pomiary rezystancji izolacji, współczynnika absorbcji,
 • pomiary i regulacja przerwy iskiernikowej,
 • pomiary rezystancji uzwojeń,
 • czyszczenie styków elektrycznych,
 • sprawdzenie poziomu oleju w kadzi oraz konserwatorze,
 • sprawdzenie odwilżacza,
 • sprawdzenie/odpowietrzenie przekaźnika Buchholza.

Prawidłowe użytkowanie transformatorów oraz przeprowadzanie przeglądów jest niezbędne dla ich niezawodnego działania.