Tłumaczenia konsekutywne a symultaniczne

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne to terminy, które są podobne i związane z tłumaczeniem, jednak mają kilka różnic. Zrozumienie ich pomoże ustalić, które tłumaczenie jest najlepszym wyborem w danej sytuacji.

Przygotowywanie konferencji międzynarodowej, negocjacji biznesowych czy innego ważnego spotkania, w którym udział mają wziąć osoby z różnych krajów, wymaga również zadbania o płynną komunikację między uczestnikami. Pewność, że wszystko zostanie właściwie zrozumiane, zapewni profesjonalne tłumaczenie.

Tłumaczenia konsekutywne a symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne (tłumaczenie konferencyjne), to najprościej mówiąc tłumaczenie ustne, polega na tłumaczeniu wypowiedzi na bieżąco, na żywo, równolegle z wypowiedzią prelegenta podczas międzynarodowych konferencji z dużą liczbą uczestników lub spotkań wielojęzycznych. To jedne z najtrudniejszych typów tłumaczeń.

Tłumaczenie konsekutywne odbywa się po zakończeniu każdego mówcy. Tłumacz stopniowo przekłada fragmenty wypowiedzi prelegenta. W czasie przekładu mówca czeka, aż tłumacz zakończy tłumaczenie. Zaletą tego typu usługi jest możliwość interakcji –jest bowiem czas na wtrącenia lub pytania z sali. Tłumaczenie konsekutywne wykorzystywane jest najczęściej podczas spotkań biznesowych lub międzynarodowych negocjacji i rozmów (także telefonicznych).

Szczególną odmianą tłumaczeń ustnych są tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione, które są stosowane, gdy urzędy muszą potwierdzić, że tekst oryginalny jest zgodny z tłumaczonym. Tłumaczenia te obejmują również tłumaczenia wypowiedzi i oświadczeń ustnych składanych przed instytucjami i urzędami państwowymi.

Tłumacz ustny przysięgły

To bardzo trudny zawód, który wymaga niesamowitej koncentracji, wytrzymałości psychicznej, ciągłego przyjmowania nowych informacji i umiejętności pracy w ogromnym stresie, dlatego aby zostać dobrym tłumaczem, wykształcenia kierunkowego oraz długiej praktyki zawodowej.

W przypadku tłumacza przysięgłego stawiane są konkretne warunki, które trzeba spełnić, aby zdać egzamin na tłumacza przysięgłego– wykształcenie wyższe magisterskie, znajomość języka polskiego i co najmniej jednego języka obcego. Dopiero po przejściu wszystkich tych procedur można uzyskać uprawnienia do tłumaczenia dokumentów prawnych i innych uznawanych przez sądy i urzędy. W Polsce każdy tłumacz przysięgły jest wpisany na listę, którą można obejrzeć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

W agencji Skrivanek z pełną odpowiedzialnością i doświadczeniem oferujemy:

  • Tłumaczenie konsekutywne w ponad 100 językach, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.
  • Tłumaczenie symultaniczne– w każdej branży, a w tym w tematyce: administracyjnej, finansowej, handlowej, turystycznej, technicznej i farmaceutycznej. 
  • Sprzęt konferencyjny- do obsługi konferencji zapewniamy wysokiej jakości aparaturę symultaniczną oraz wsparcie doświadczonych techników dbających o realizację zlecenia na najwyższym poziomie.
  • Tłumaczenia ustne przysięgłe– posiadamy w swoim zespole tłumaczy przysięgłych z różnych dziedzin, dzięki czemu możemy zapewnić szybkie i profesjonalne wykonanie przysięgłego tłumaczenia.

W ramach obsługi danego wydarzenia możemy zadbać nie tylko o tłumaczenie wypowiedzi ustnych, lecz także przygotowanie różnych wersji językowych materiałów pisemnych, takich jak broszury, ulotki, katalogi, prezentacje, sprawozdania finansowe. W przypadku negocjacji biznesowych wykonujemy oczywiście również tłumaczenie umów, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych podczas tego typu rozmów.

Ile kosztuje tłumaczenie ustne, konsekutywne, symultaniczne?

To zależy od takich czynników jak język tłumaczenia, tematyka wypowiedzi, miejsce spotkania i jego termin. Jeżeli firma zlecająca tłumaczenie ustne nie zapewnia dojazdu, wyżywienia oraz hotelu, koszt ten również zostaje doliczony do usługi. Każde zlecenie jest więc wyceniane indywidualnie, przy uwzględnieniu wszystkich szczegółów.