Szkolenia BHP dla pracowników biurowych. Co warto wiedzieć?

Wstępne szkolenia BHP obowiązują wszystkich pracowników i są przeprowadzane przed przystąpieniem do pracy. Przepisy dotyczące szkoleń okresowych BHP są bardziej zawiłe, a czas przeprowadzania takich szkoleń różni się w zależności od stanowiska, miejsca pracy i oceny ryzyka zawodowego. Przyjrzyjmy się, co dokładnie wskazują obowiązujące przepisy dotyczące konkretnie okresowych szkoleń BHP dla pracowników na stanowisku administracyjno-biurowym.

Nieco zawiłe przepisy dotyczące szkoleń BHP dla pracowników biurowych

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie okresowe BHP raz na 6 lat dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Wszystko byłoby jasne, gdyby nie pewien punkt Kodeksu pracy. Wynika z niego, że szkolenie okresowe nie jest wymagane dla pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorią ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

To jeszcze wciąż nie wszystko, bo owo kodeksowe wyłączenie nie obowiązuje, gdy z oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej u danego pracodawcy na danym stanowisku administracyjno-biurowym wynika, że szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracownika na takim stanowisku są konieczne.

Czym jest ryzyko zawodowe, kto dokonuje oceny ryzyka, jak wyglądają szkolenia?

Jak dowiadujemy się w firmie INKA BHP ze śląska, ryzyko zawodowe jest zdefiniowane jako funkcja ciężkości możliwej szkody oraz prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. Dokładniej: ryzyko związane z rozważanym zagrożeniem jest funkcją ciężkości możliwej szkody mogącej być skutkiem rozważanego zagrożenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia szkody (częstości i czasu narażenia, prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego, możliwości uniknięcia lub ograniczenia szkody).

Obowiązek właściwej oceny ryzyka zawodowego zawsze spoczywa na pracodawcy, przy czym pracodawca może zlecić wykonanie oceny ryzyka firmie zewnętrznej, która oferuje takie usługi. Może też powierzyć firmie zewnętrznej cały nadzór BHP oraz organizację szkoleń BHP dla pracowników. Szkolenia BHP mogą być prowadzone w różnych formach (kursy, instruktaże, samokształcenie kierowane). Warto podkreślić, że dziś bardzo popularne są szkolenia BHP online ze względu na pandemię koronawirusa. Można jednak śmiało założyć, że ta popularność nie zmaleje, gdy o pandemii COVID-19 będziemy mówić już w czasie przeszłym.