Rodzaje wag przemysłowych

Wagi przemysłowe umożliwiające precyzyjne dozowanie materiału stanowią podstawowe wyposażenie zakładów produkcyjnych wielu branż. W zależności od specjalizacji przedsiębiorstwa, urządzenia do ważenia różnią się konstrukcją, rozmiarami i dodatkowymi funkcjami. W jakich branżach stosuje się wagi przemysłowe i czym różnią się od siebie poszczególne modele?

Działanie ułatwiające ważenie zróżnicowanych surowców

Duża różnorodność wśród sektorów przemysłu tworzy zróżnicowane warunki środowiskowe, na które wagi muszą być odporne. Z tego powodu wagi przemysłowe wyposaża się w czujniki tensometryczne, które zapewniają dużą precyzję pomiaru oraz charakteryzują się odpornością na drgania. Urządzenia dostosowane do potrzeb branż mogą posiadać dodatkowe funkcje, takie jak integrację z systemem komputerowym, urządzeniem dozującym czy sterownikiem kontrolującym warunki pomiaru i jego wpływ na dokładność.

Jakie są rodzaje wag przemysłowych?

Producenci wag dla przemysłu oferują duży wybór urządzeń dostosowanych do pracy z każdym materiałem i w każdym środowisku. Wśród najpopularniejszych znajdują się wagi taśmowe umożliwiające kontrolowanie przepływającego przez taśmę materiału. Jak wyjaśnia producent wag przemysłowych Tamtron Polska, pełna automatyzacja procesu produkcyjnego poprzez montaż wag taśmowych i urządzeń wspierających, może wesprzeć nie tylko tempo produkcji, ale również kontrolę jakości.

Wagi kontenerowe zsynchronizowane z informatycznymi systemami zarządzania portami, takimi jak ERP czy TOS, pozwolą na dokładne ważenie kontenerów, czego celem jest zachowanie ostrożności i zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z wymogami konwencji SOLAS, która reguluje zasady dotyczące międzynarodowego ruchu statków.

Branża samochodowa i kolejowa wykorzystuje wagi dynamiczne i statyczne. Transport i logistyka wymagają precyzji i sprawnego działania, dlatego wagi przeznaczone dla tych sektorów przemysłu pracują dokładnie i szybko. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że ważenie towaru może odbywać się w trakcie transportu przy zachowaniu dużej precyzji pomiaru. Wagi samochodowe i kolejowe współpracują z systemami informatycznymi, których zakres funkcji można dostosować do indywidualnych wymogów branży. Kolejowe wagi instaluje się na bocznicach kolejowych, rampach przeładunkowych, przejściach granicznych i innych lokalizacjach. Urządzenia przekazują wynik pomiaru do terminala komputerowego.

Dużym zainteresowaniem w wielu branżach cieszą się wagi hakowe. To rodzaj wiszących wag przemysłowych, które wykonują pomiar materiału podczas jego podnoszenia. Wagi hakowe umożliwiają ważenie elementów o dużych gabarytach lub niestandardowej konstrukcji.