Przygotowanie stali pod malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe to sposób zabezpieczenia stali polegający na nałożeniu specjalnej farby na jej powierzchnię. Ta metoda jest powszechnie stosowana w różnych gałęziach przemysłu. Jej podstawowym zadaniem jest nadanie malowanym elementom właściwości antykorozyjnych. Aby uzyskać maksymalną skuteczność tej metody, należy odpowiednio przygotować powierzchnię pod malowanie. Przeczytaj, na czym dokładnie polega.

Chemiczne przygotowanie powierzchni pod malowanie proszkowe

Celem przygotowania powierzchni jest uzyskanie optymalnej przyczepności przy nakładaniu farby. Dlatego tak ważne jest oczyszczenie stalowych elementów z zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania tłuszczów, olejów, pyłów, rdzy oraz starych powłok lakierniczych. Na wstępie wykonywane jest mycie z użyciem wody, rozpuszczalników i emulsji oraz mycie alkaliczne. W kolejnym kroku dobierany jest optymalny proces chemiczny, który zostanie użyty do przygotowania powierzchni. Wybór konkretnej metody działania jest uzależniony od:

  • rodzaju podłoża,
  • rodzaju powłoki,
  • przeznaczenia malowanego elementu.

Do chemicznych metod przygotowania powierzchni pod malowanie proszkowe zaliczamy:

  • fosforanowanie żelazowe do powierzchni stalowych,
  • fosforanowanie cynkowe do powierzchni ocynkowanych,
  • chromianowanie do powierzchni aluminiowych.

Fosforanowanie elementów stalowych jest wykonywane metodą natryskową lub zanurzeniową. W ten sposób można uzyskać optymalne odtłuszczenie powierzchni, maksymalną przyczepność powłok lakierniczych do metalu oraz podwyższoną odporność na korozję. Fosforanowanie żelazowe dzielimy na dwie fazy technologiczne. Pierwszą jest jednoczesne mycie i fosforanowanie, a drugą spłukiwanie.

Mechaniczne przygotowanie powierzchni pod malowanie proszkowe

Oprócz chemicznego przygotowania powierzchni powszechnie stosowane są również metody mechaniczne. Chodzi w tym przypadku o obróbkę strumieniowo-ścierną. Cały proces wykorzystuje prędkość powietrza, dzięki której wprawia w ruch cząsteczki ścierniwa organicznego lub metalowego. Drobinki kierowane są bezpośrednio na oczyszczaną powierzchnię. Przygotowanie mechaniczne pomaga w pozbyciu się zanieczyszczeń nieorganicznych, do których zaliczamy:

  • rdzę,
  • zendrę,
  • tlenki,
  • stare warstwy farby i lakieru.

Wybór materiału użytego jako ścierniwo ma wpływ na poziom chropowatości obrabianej powierzchni. W trakcie piaskowania stosowane są ścierniwa mineralne lub niemineralne. Do pierwszej grupy zaliczamy kwarc, sodę, elektrokorund oraz mikrokulki szklane. W grupie ścierniw niemineralnych wyróżniamy żużel, śrut nierdzewny oraz śrut staliwny. Obróbka strumieniowo-ścierna jest prowadzona na sucho w specjalnych komorach śrutowniczych. Pozwalają one na odzyskanie ścierniwa. Cały proces może się także odbywać na mokro. Szczególnie jeśli w roli ścierniwa jest wykorzystywany piasek. Takie metody stosuje firma Kołaszewscy, oferująca malowanie proszkowe, cięcie laserowe oraz cięcie blach CNC.

Przygotowanie stali pod malowanie proszkowe ma fundamentalny wpływ na trwałość powłoki lakierniczej. Zastosowanie odpowiednich technik pozwala również ograniczyć ryzyko wystąpienia korozji.