Podsadzanie pustek pogórniczych. Opis usługi

Pustki górnicze to bardzo uciążliwe fragmenty, które powstają z reguły na terenach kopalnianych. Wydrążone pod ziemią tunele i groty niestety bardzo często prowadzą do nierówności i innego typu niedogodności powierzchniowych. W celu usunięcia pustek górniczych stosuje się metodę podsadzania. Na czym dokładnie ona polega i czym się charakteryzuje? Dowiesz się z poniższego tekstu.

Dlaczego pustki pogórnicze stanowią zagrożenie?

Ponieważ po takich fragmentach nie można chodzić, nie wspominając o stawianiu na nich jakichkolwiek budynków czy planowaniu terenów pod rekreację, biznes, działalność przemysłową.

Powstają one jako rezultat działających w mionionym czasie podziemnych zakładów wydobywczych. Skutkuje to między innymi powstawaniem lejowisk i obsuwającą się ziemią.

Słowem: pustki pogórnicze to tereny z jednej strony niebezpieczne dla otoczenia, a z drugiej – niedające się zagospodarować, a przez to bezużyteczne.

Czy można usuwać pustki pogórnicze?

Tereny, na których występują pustki pogórnicze, można rekultywować. W miejscach, w których stwierdzono występowanie podziemnej groty, można wdrożyć działania zapobiegające jej zapadnięciu się.

Sposobem na odzyskanie walorów inwestycyjnych danego miejsca pogórniczego jest zastosowanie metody podsadzania. W ostatnich latach cieszy się ona coraz większą popularnością, szczególnie wśród klientów biznesowych.

Na czym polega podsadzanie pustek pogórniczych?

Najpierw dochodzi do nawiercenia otworów iniekcyjnych. Zostają one wypełnione specjalną substancją, na przykład skałą płonną, popiołem lotnym po węglu, żużlu, piasku lub mieszankami.

Dzięki temu problematyczne pustki zanikają, a teren nadaje się do efektywnego wykorzystania i zagospodarowania.

Minusem usługi jest to, że pogorszeniu ulega jakość samej gleby. Na pewno nie będzie ona tak żyzna i dobra jakościowo, jak była jeszcze przed powstaniem kopalni, ale na to zasadniczo nie ma recepty. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że z pozornie nieużytecznego obszaru przy zastosowaniu podsadzania pustek górniczych da się stworzyć teren pod inwestycję, jest to warte rozważenia.

Komu zlecać usługę podsadzania pustek pogórniczych?

Surowiec wypełniający musi spełniać określone normy, ponieważ to decyduje o opłacalności i efektywności całego przedsięwzięcia. Dlatego warto zaufać renomowanym firmom, które są w stanie tę jakość zagwarantować.

Doświadczone przedsiębiorstwa, takie jak zakład Geotest, nie tylko wykonują usługę z zachowaniem najwyższej staranności, ale także biorą pod uwagę ewentualne osiadanie terenu w przyszłości oraz wpływ gazów kopalnianych na dany teren.

Następnie skuteczność usługi bada się przy zastosowaniu badań geofizycznych, co daje inwestorowi pewność, że cały proces przyniesie oczekiwane rezultaty.