Partycypacja – prawdziwa dźwignia finansowa dla firm

Partycypacja otworzyła nowy sposób finansowania przedsiębiorstw. Nie ma już potrzeby przechodzenia przez banki lub tradycyjny proces pozyskiwania funduszy. Dzięki platformom finansowania partycypacyjnego firmy mogą uzyskać wsparcie finansowe bezpośrednio online, ze swojego komputera.

Ubieganie się o kredyt w banku nie zawsze jest łatwe. Wiele firm już tego doświadczyło. Nie jest też łatwo przekonać inwestorów i pozyskać fundusze. Ale jak i gdzie znaleźć wkład finansowy? Odpowiedź była tam, przed ich oczami, a raczej na ich ekranie. Dzięki finansowaniu partycypacyjnemu możliwe jest obecnie znalezienie finansowania online, na dedykowanych platformach. Crowdfunding, crowdlending czy equity – bardziej niż rewolucja, te metody finansowania są prawdziwym trendem, za którym warto podążać.

Crowdfunding lub finansowanie partycypacyjne.

Pojęcie crowdfundingu odnosi się w istocie do samej zasady finansowania partycypacyjnego (“crowd” oznacza “tłum”, a “funding” – “finansowanie”). Mechanizm ten umożliwia zbieranie wkładów finansowych za pomocą platformy internetowej, która pełni rolę pośrednika. Celem jest, oczywiście, sfinansowanie projektu. Po jednej stronie są inwestorzy, a po drugiej właściciel projektu. Jeśli kwota zainwestowana przez każdego z inwestorów jest różna, różne są również metody finansowania partycypacyjnego. Istnieją trzy rodzaje finansowania partycypacyjnego: darowizny (z kontrahentem lub bez), pożyczki i inwestycje kapitałowe.

Finansowanie poprzez pożyczki z wykorzystaniem crowdlendingu.

Wywodzące się z zasady crowdfundingu, crowdlending jest jedną z możliwych form finansowania partycypacyjnego. Pozwala to liderowi projektu na finansowanie się z kredytu. Istnieją dwa rodzaje crowdlendingu: P2P lending i P2B lending. W pierwszym przypadku pożyczki są udzielane osobie fizycznej przez inne osoby fizyczne. Z drugiej strony, P2B lending odnosi się do firmy, która otrzymuje pożyczki od osób prywatnych. W każdym przypadku pożyczkodawcy często oczekują wynagrodzenia w formie odsetek.

Kapitał własny: inwestycja w kapitał.

Inna forma crowdfundingu udziałowego pozwala inwestorom nabyć udziały w firmie i stać się jej akcjonariuszami. Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z tego typu finansowania, inwestorzy będą mieli prawo głosu i prawo do powiedzenia w sprawie firmy, a nawet mogą mieć prawo do dywidendy. Jeśli chodzi o tych ostatnich, którzy często decydują się na wspieranie małych i średnich firm, to często korzystają oni z wysokiej stopy zwrotu, ale podejmują jeszcze większe ryzyko.

Wezwanie do składania darowizn.

Ostatnim sposobem finansowania partycypacyjnego są darowizny. Chociaż darczyńcy mogą żądać zwrotu, dla lidera projektu jest on minimalny. Zasadą darowizn jest odwoływanie się do dobrych serc ludzi, aby wcielić projekt w życie i dać początek biznesowi. Wikipedia, na przykład, wykorzystuje darowizny do utrzymania swojego modelu biznesowego i dalszego rozwoju projektu uniwersalnej i wielojęzycznej encyklopedii.