Oferty franczyzowe w Twoim mieście

Istotą franczyzy jest fakt, że franczyzobiorca, który przyłącza się do danej sieci, która jest już popularna i odnosi swoiste sukcesy. Po podpisaniu umowy z franczyzodawcą otrzymuje nie tylko możliwość działania pod znaną marką, ale także może korzystać z jej logo i strategii biznesowej, sprzedażowej, a nawet marketingowej.

Franczyza – oferty tego typu współpracy pojawiają się w każdym mieście i w większości branży. To coraz popularniejsza forma współpracy biznesowej, na którą kuszą się przede wszystkim początkujący biznesmeni. Franchisinh (inaczej franczyza) to współpraca, w której jedna strona (franczyzodawca) na podstawie umowy franczyzowej (formuły prawnej) udziela innym stronom licencji (swojego sprawdzonego pomysłu) na prowadzenie biznesu pod swoim szyldem.

Zanim jednak potencjalny biznesmen zechce przyłączyć się do sieci, powinien poznać jej wady i zalety. Ważne jest także, aby uzupełnił swoją wiedzę o podstawowe elementy działania na danym rynku w danej branży. Powinien też znać się na zasadach franczyzy i poznać dokładnie markę, którą od czasu podpisania umowy reprezentuje.

Możliwości finansowe

Franczyzobiorca musi też potrafić ocenić obiektywnie swoje finansowe możliwości. Franczyza to nie biznes bez ponoszenia kosztów. Są one zapewne nieco ograniczone i zminimalizowane jest ryzyko nietrafionej inwestycji, aczkolwiek wciąż trzeba mieć budżet przede wszystkim na lokal, zatowarowanie i personel.

Franczyzobiorca ma także pewne prawa. Pomimo tego, że jest jednak słabszą stroną umowy, powinien pamiętać, że wciąż ma swoje prawa i może negocjować warunki umowy, a nawet skonsultować ją ze swoim prawnikiem. Jego prawem jest też otrzymywanie od partnera “know-how” w sposób ciągły w czasie obowiązywania umowy. Dodatkowo może w tym czasie korzystać z jego loga i identyfikacji wizualnej sieci.

Opłaty franczyzowe

Prawem franczyzobiorcy jest też wgląd do listy opłat, które związane będą z franczyzą. Powinien mieć także pełen dostęp do wszelkich informacji odnośnie pakietu, który otrzyma od sieci franczyzodawcy. Być może znajdą się w nich także niezbędne do prowadzenie tego rodzaju biznesu szkolenia, kongresy czy wsparcie marketingowe.