Obsługa firm, zewnętrzna służba BHP

Służbę BHP należy utworzyć w każdym zakładzie pracy, niezależnie od jego wielkości oraz charakteru prowadzonej działalności. W niektórych przypadkach ten obowiązek można zlecić firmie zewnętrznej, co pozwala zaoszczędzić na wydatkach, ale nie odbywa się to kosztem zdrowia pracowników.

Dla kogo jest dostępna opcja zewnętrznej służby BHP?

Żaden pracodawca nie może zrezygnować ze służby BHP, ale ma prawo zlecić jej utworzenie zewnętrznej instytucji – taka współpraca jest całkowicie legalna i nie trzeba się obawiać jakichkolwiek konsekwencji prawnych w razie kontroli, choć oczywiście wybrana firma musi mieć uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności. Warto też sprawdzić dokładnie, jaki zakres usług oferuje, oraz czy zatrudnia wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów.

Co ważne, wsparcia na zewnątrz szukać mogą jedynie firmy zatrudniające mniej niż 100 osób. Przy załodze powyżej setki pracowników jest już obowiązek zatrudnienia własnych pracowników odpowiedzialnych za BHP, na pełny lub niepełny etat – w bardzo dużych zakładach muszą to być wieloosobowe zespoły. Zadaniem służby BHP jest taka organizacja miejsc pracy, aby ograniczyć do minimum ryzyko zawodowe i podwyższyć bezpieczeństwo pracy w zakładzie. Służba zajmuje się też kontrolą stanowisk pracy oraz doradztwem, dzięki czemu można jeszcze bardziej poprawić warunki.

Kompletna obsługa firmy

Oferta Ekofit obejmuje pełen zakres usług. Stosownie do potrzeb danego przedsiębiorstwa tworzona jest służba BHP, która będzie wypełniać wszystkie określone przepisami czynności, co pozwoli uzyskać pozytywną opinię organów kontroli służb państwowych. Okresowo zewnętrzna służba BHP może przeprowadzać audyty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – pozwalają one wyeliminować główne ryzyka zawodowe oraz ograniczyć liczbę wypadków na terenie zakładu.

W ramach obsługi firmy, zewnętrzna służba BHP zajmuje się także sporządzaniem instrukcji stanowiskowych, instrukcji obsługi maszyn, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacji, ponadto tworzy tabele przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. W razie wypadku w miejscu pracy, służba sporządza całą dokumentację powypadkową i pomaga w załatwianiu spraw urzędowych.

artykuł sponsorowany