Nowe zasady podróży do Wielkiej Brytanii: czy paszport jest konieczny?

Brexit i zmiany w podróżowaniu

Od momentu, gdy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, zasady podróżowania uległy znaczącym zmianom. Brexit, który stał się faktem na koniec stycznia 2020 roku, wpłynął nie tylko na mieszkańców Wysp, ale także na obywateli państw członkowskich UE, w tym Polaków, planujących podróż do Wielkiej Brytanii.

Wymóg posiadania paszportu

Od października 2021 roku, aby wjechać do Anglii, Walii, Szkocji, czy Irlandii Północnej, obywatele państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii muszą posiadać ważny paszport. Wyjątek stanowią osoby, które złożyły aplikację o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii lub mają taki status i wprowadziły dane dowodu osobistego do systemu UKVI. Osoby planujące pracę lub dłuższy pobyt w celach zawodowych bądź naukowych powinny ubiegać się o wizę.

Nowe zasady wjazdu od 2023 roku

Wiosną 2023 roku rząd brytyjski zapowiedział wprowadzenie nowych zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii dla obywateli państw objętych programem bezwizowym, w tym dla Polaków. Prawdopodobnie jeszcze w 2024 roku zostanie wprowadzone elektroniczne zezwolenie na podróż (Electronic Travel Authorisation, ETA), które będzie wymagane od wszystkich podróżujących, w tym dzieci, z państw zwolnionych z obowiązku wizowego. ETA będzie ważne przez dwa lata i umożliwi półroczny pobyt na Wyspach. Wniosek o ETA należy złożyć za pośrednictwem strony gov.uk lub aplikacji mobilnej UK ETA, a czas na wydanie decyzji nie powinien przekroczyć 3–4 dni roboczych.

Technologia rozpoznawania twarzy na lotniskach

W pierwszych dniach 2024 roku pojawiły się informacje, że Wielka Brytania planuje wprowadzenie nowoczesnych bramek na lotniskach, wykorzystujących technologię rozpoznawania twarzy. Dzięki temu posiadanie papierowego paszportu może stać się niepotrzebne. Pierwsze testy tej technologii mają rozpocząć się jeszcze w 2024 roku.

Podróżowanie do Wielkiej Brytanii po brexicie wymaga dodatkowych formalności. Obecnie konieczne jest posiadanie paszportu, a w niedalekiej przyszłości także elektronicznego zezwolenia na podróż. Planowane wprowadzenie technologii rozpoznawania twarzy na lotniskach może dalej zmienić zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat podróży i pobytu w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronach gov.pl i gov.uk.