No co należy zwrócić uwagę przy budowie hali magazynowej?

Budowa hali magazynowej jest inwestycją wymagającą dokładnego zaplanowania i realizacji zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. O czym powinien pamiętać inwestor, który zamierza wybudować magazyn?

Jak zbudować halę magazynową?

Hala magazynowa umożliwia przechowywanie towarów w odpowiednich warunkach, a także może zapewnić dostęp do potrzebnej powierzchni socjalnej, biurowej, spedycyjnej. Dopasowana indywidualnie do wymagań inwestora zapewnia jego firmie niezbędną przestrzeń do prowadzenia działalności. Obecnie budowa hali magazynowej polega przede wszystkim na wykorzystaniu gotowych już komponentów – prefabrykatów betonowych, słupów, dźwigarów, płyt warstwowych do obudowy ścian, pokryć dachowych. Umożliwiają one łatwe i szybkie wzniesienie budynku, który następnie może być wyposażony według oczekiwań. Ze względu na swoją konstrukcję nowoczesne hale stalowe stanowią korzystną alternatywę dla obiektów budowanych technologią tradycyjną – murowaną, która obecnie stosowana jest już bardzo rzadko. Zanim jednak rozpocznie się budowę hali stalowej, konieczne jest przejście niezbędnych procedur.

Procedury dotyczące budowy hali magazynowej

Wybudowanie hali stalowej jest związane z szeregiem procedur, do których zaliczają się między innymi: wybór lokalizacji i przygotowanie projektu, a także uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Co się z tym wiąże?

Wybór lokalizacji do budowy hali

To niezwykle ważny etap związany z budową hali magazynowej. Odpowiednia lokalizacja powinna zapewniać nie tylko potrzebną przestrzeń do realizacji inwestycji, lecz też usprawniać prowadzenie działalności pod kątem logistycznym. Wybierając lokalizację, należy uwzględnić wymogi MPZP – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub wystąpić o wydanie WZ – Warunków Zabudowy.

Przed zakupem nieruchomości gruntowej zaleca się też wykonanie badań gruntu, które pozwolą na ocenę jego właściwości, w tym nośności, głębokości wód gruntowych. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na lokalizację geograficzną – na niektórych obszarach konstrukcja hali musi być wzmocniona ze względu na wpływ wiatru i opady.

Przygotowanie projektu hali magazynowej

Do wyboru są gotowe projekty hal stalowych lub można zlecić zaprojektowanie hali przez architekta, co pozwala na dopasowanie jej konstrukcji do indywidualnych wymogów. Projekt hali musi uwzględniać wymogi MPZP lub WZ, a także warunki gruntowe na działce. Musi on być także przygotowany tak, aby gotowa hala spełniała wszystkie aktualne przepisy i normy budowlane.

Uzyskanie niezbędnych pozwoleń

Wzniesienie hali magazynowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu należy złożyć do urzędu lub starostwa stosowne dokumenty, między innymi projekt budowlany. Projekt budowlany potrzebny do budowy hali magazynowej powinien obejmować projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, a także inne niezbędne oświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia i opinie. Rodzaje dokumentów, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę hali, są zależne głównie od jej lokalizacji i oddziaływania na otoczenie. Dopiero po realizacji wszystkich formalności można przystąpić do budowy hali magazynowej.

Budowa stalowej hali magazynowej – samodzielnie czy z generalnym wykonawcą?

Chociaż obecnie budowa hali magazynowej odbywa się głównie na bazie prefabrykowanych elementów, proces jej realizacji wymaga posiadania niezbędnej wiedzy oraz przestrzegania odpowiednich przepisów i wymogów. Właśnie dlatego większość inwestorów decyduje się na skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się budowaniem hal magazynowych. Współpraca z generalnym wykonawcą hali magazynowej umożliwia łatwiejszą realizację inwestycji i jednocześnie zrzuca z inwestora szereg obowiązków, jakie ciążą na nim w związku z budową. Firma działająca w roli generalnego wykonawcy hal stalowych może zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę według uzgodnień.

Wykonawca hali magazynowej może zapewnić wsparcie w poniższym zakresie:

  • projektowanie hal magazynowych zgodnie z oczekiwaniami inwestora,
  • skompletowanie niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia budowy i złożenie ich w urzędzie,
  • przygotowanie kosztorysu inwestycji,
  • prowadzenie prac ziemnych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w hali,
  • pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru,
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowy i uczestnictwo w odbiorze inwestycji.

Wzniesienie hali magazynowej jest złożonym przedsięwzięciem. Właśnie dlatego najlepiej powierzyć jego realizację generalnemu wykonawcy, który zajmie się realizacją inwestycji na wszystkich jej etapach.