Najważniejsze informacje o pomiarze ciśnienia w gałce ocznej

Chyba nikt nie ma wątpliwości, jak ważne jest prawidłowe ciśnienie krwi, ponieważ wszelkie nieprawidłowości mogą być groźne dla zdrowia. Nie wszyscy jednak wiedzą, że równie istotne jest kontrolowanie ciśnienia w gałce ocznej, może ono bowiem pomóc we wczesnej diagnostyce poważnych schorzeń oczu. Zachęcamy do lektury naszego artykułu, w którym przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące pomiaru ciśnienia w gałce ocznej.

Gałka oczna wypełniona jest płynem śródocznym. Jest to wodnista ciecz mająca wpływ na pracę rogówki i soczewki, a także na właściwe napięcie gałki ocznej. Ciśnienie wewnątrzgałkowe zależy od równowagi pomiędzy produkcją cieczy, a jej odpływem z gałki ocznej do naczyń żylnych. Wszelkie nieprawidłowości związane np. z zablokowaniem drogi odpływu powodują gromadzenie się płynu, a tym samym wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, co z kolei wywołuje ucisk na nerw wzrokowy i może doprowadzić do powstania jaskry – poważnej choroby, w wyniku której może dojść do zniszczenia nerwu wzrokowego. Z tego powodu niezwykle istotne jest regularne kontrolowanie ciśnienia w gałce ocznej.

O to, u kogo należy przeprowadzać badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego zapytaliśmy lekarza Piotra Jaworskiego z Centrum okulistyki dla dzieci i dorosłych.

Badanie ciśnienie wewnątrzgałkowego zwane również tonometrią jest jednym z ważniejszych badań okulistycznych. Powinno się je przeprowadzać regularnie, szczególnie u osób po 40. roku życia, a także u pacjentów, którym doskwierają bóle głowy i oczu. Prawidłowe ciśnienie w gałce ocznej powinno wynosić od 10 do 21 mmHg. Jeśli jego poziom jest wyższy może to świadczyć o podwyższonym czynniku ryzyka jaskry, twierdzi nasz rozmówca.

Jak wygląda pomiar ciśnienia w gałce ocznej?

Najpopularniejszymi metodami pomiaru ciśnienia w gałce ocznej jest tonometria aplanacyjna, impresyjna oraz bezkontaktowa:

  • tonometria aplanacyjna to najdokładniejsza z metod. Badanie wykonuje się z wykorzystaniem lampy szczelinowej. Po znieczuleniu rogówki za pomocą odpowiednich kropli i podaniu barwnika fluoryzującego, lekarz przykłada do rogówki końcówkę tonometru i obserwuje wytworzone pod wpływem fluoresceiny zakrzywienie, które widoczne jest jako dwa półokręgi w kształcie litery S. W momencie ich zetknięcia ze sobą, które następuje w wyniku nacisku tonometru, można odczytać wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego,
  • tonometria impresyjna jest w obecnych czasach rzadziej stosowaną metodą. Badanie wykonuje się u pacjenta w pozycji leżącej, po wcześniejszym znieczuleniu powierzchni oka. Za pomocą tonometru uciska się rogówkę, która odkształca się w różnym stopniu w zależności od ciśnienia, dzięki czemu można je odczytać na skali urządzenia,
  • tonometria bezkontaktowa lub bezdotykowa to metoda, która nie wymaga znieczulania powierzchni oka, ponieważ nie ma ona kontaktu z ciałem obcym, a spłaszczenie rogówki następuje dzięki wykorzystaniu podmuchu powietrza. Powinna być ona wykonywana profilaktycznie u pacjentów, u których nie podejrzewa się jaskry.

Podsumowując, tonometria to najważniejsze badanie w profilaktyce jaskry. Warto je wykonywać regularnie, aby uniknąć poważnych problemów ze wzrokiem.