Najpopularniejsze rodzaje palisad do zabezpieczania wykopów

Zabezpieczenie wykopów jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, a jednocześnie móc prowadzić dalsze etapy prac bez ryzyka osuwania się ziemi do wnętrza wykopu. Jest to zatem bardzo ważne zadanie, które warto powierzyć profesjonalnej firmie, będzie to bowiem gwarancja, że dobierze ona najlepszą technologię do warunków panujących na budowie. Do zabezpieczania ścian w wykopach najczęściej stosuje się palisady. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie są najpopularniejsze rodzaje palisad.

Jak wybrać odpowiedni rodzaj palisady?

Aby ekipy budowlane mogły bezpiecznie prowadzić prace, koniecznie jest zabezpieczenie ścian wykopów regulowane przepisami BHP. Przed przystąpieniem do wyboru technologii, należy przeprowadzić prace geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wybór rodzaju konstrukcji oporowej uzależniony jest od wielu czynników m.in. specyfiki terenu, jego otoczenia, rodzaju gruntu, wielkości wykopu, a także możliwości zastosowania konkretnej metody i związanych z wyborem danego rozwiązania kosztów, wyjaśnia nasz rozmówca.

Dobór odpowiedniego sposobu palowania musi uwzględniać wymagania techniczne związane z planowanymi obciążeniami wznoszonej budowli, ale też rodzaj podłoża i jego nośność. W celu właściwej stabilizacji ścian wykopu stosuje się kilka rodzajów palisad. Do najpopularniejszych z nich należą: pale CFA, kolumny DSM oraz mikropale.

Pale CFA

Tam, gdzie klasyczne metody okazują się zbyt kosztowne lub trudne do wykonania, dobrym wyjściem jest skorzystanie z palowania palami CFA. Znakomicie sprawdzają się one przy większości inwestycji zarówno z uwagi na możliwość ich stosunkowo prostego i szybkiego przygotowania, jak i ze względu na znikome oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie. 

Pale CFA powstają poprzez wkręcenie ciągłego świdra o pustym rdzeniu w podłoże. Zbrojenie pala wprowadza się w świeży beton przy pomocy wibratora lub bez jego użycia. Najczęściej pale CFA zbrojone są profilem lub koszem zbrojeniowym. Palowanie to doskonała alternatywa dla tradycyjnych fundamentów. Stosuje się je w celu wzmocnienia fundamentów już istniejących budynków i mostów oraz do stabilizacji obiektów na gruntach słabonośnych

Pale CFA wyróżniają się możliwością bardzo szybkiego wykonania palowania, z wydajnością dochodzącą do około 200 metrów bieżących dziennie dla jednej pracującej palownicy. Ponieważ przy palowaniu nie występują elementy tracone, tak jak przy palach przemieszczeniowych, technologia CFA oznacza znacznie niższe koszty. Liczy się także brak konieczności stosowania osłon rurowych i ich obsługi, co wpływa na pracochłonność, a więc zarówno na ilość potrzebnego czasu, jak i kwestie związane z niezbędnymi wydatkami. Poza brakiem wibracji oraz o wiele mniejszym hałasem, technika wykonania pali CFA pozwala też na umieszczanie pali blisko siebie, co ułatwia wykonywanie palisad. Bardzo ważny jest też fakt, że wiercenie pali, nie wywołuje przemieszczeń gruntu, co pozwala na zachowanie układu warstw i pierwotnej spoistości.

Mikropale

Druga z popularnych metod zabezpieczania wykopów opiera się na zastosowaniu mikropali.

Mikropale to pale wiercone mające średnicę mniejszą niż 30 cm lub pale przemieszczeniowe o średnicy mniejszej niż 15 cm – wyjaśnia przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów. Stosuje się je najczęściej w celu wzmocnienia fundamentów już istniejących budynków i mostów oraz do stabilizacji obiektów na gruntach słabonośnych. Coraz częściej mikropale służą również do kotwienia elementów podlegających wyporowi, posadowienia słupów energetycznych czy nawet dużych mostów

Do zalet takiego rozwiązania należy duża wydajność, a także możliwość użycia lekkiego sprzętu. Dzięki temu prace z wykorzystaniem mikropali można stosować w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Kolumny DSM

Ostatni sposób palowania opiera się na zastosowaniu pali DSM, nazywanych również kolumnami. Wykorzystywany jest on jako podstawowy sposób wzmacniania słabego podłoża. Dzięki niemu można zapobiec osiadaniu gruntów pod budynkami. Ponadto ma zastosowanie przy nasypach kolejowych i drogowych, a także służy do posadowienia licznych elementów fundamentowych oraz podpór pod mosty czy też fundamenty turbin wiatrowych. Technologia ta opiera się na zastosowaniu zaczynu cementowego. Specjalne mieszadło umieszczane jest w gruncie, gdzie dzięki wiertnicy, na której jest zamontowane, dochodzi do głębokiego mieszania gleby. Dysze umieszczone w dolnej części mieszadła podają pod ciśnieniem zaczyn cementowy, który po wymieszaniu z gruntem tworzy cementogrunt. W ten sposób dochodzi do uformowania kolumn.

Największą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że podczas formowania pali nie ma hałasu ani wibracji. Poza tym jest to metoda bezpieczna dla środowiska naturalnego. Jako że w wyniku tych działań nie powstaje urobek, wyeliminowana jest konieczność transportu i składowania. Co więcej, jest to metoda szybka i tańsza od innych.

Obudowa wykopu jest niezbędna, aby pracownicy mogli bezpiecznie pracować w jego wnętrzu. W tym celu wykorzystuje się różne techniki palowania, spośród których najpopularniejsze są pale CFA oraz DSM, a także mikropale.