Najczęstsze błędy podatkowe popełniane przez przedsiębiorców

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą w Polsce, są zobligowane do spełniania licznych obowiązków względem państwa. Jednym z najważniejszych są comiesięczne i coroczne zeznania podatkowe. Osoby, które przy rozliczeniach podatkowych korzystają z pomocy biur księgowych. nie mają zwykle czego się bać. Problemy mogą się pojawić, gdy przedsiębiorca postanawia samodzielnie prowadzić księgowość. Jakie błędy podatkowe są najczęstsze w takich sytuacjach? Jakie konsekwencje mogą za nie grozić podatnikowi?

Rodzaje błędów podatkowych

Popełniane przez przedsiębiorców błędy podatkowe mogą dotyczyć każdego elementu zeznania podatkowego. Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie przygotowują swoje zeznania podatkowe, najczęściej popełniają jeden lub więcej z dwóch rodzajów błędów:

  • Błędy formalne – należą do nich m.in. błędy dotyczące podawania nieaktualnych danych, błędnego formularza PIT, niewskazania numeru NIP, błędnych danych osobistych, nieoznakowania celu złożenia zeznania czy braku podpisu pod zeznaniem.
  • Błędy merytoryczne – czyli przede wszystkim podanie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej kwoty zobowiązania podatkowego, błędne zastosowanie ulg podatkowych, wpisanie w zeznanie podatkowe niewłaściwej liczby załączników, niewykazanie dochodów z zagranicy czy nieuprawnione w niektórych sytuacjach wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Błędem może być także niedołączenie do przygotowywanych dokumentów odpowiednich załączników. Do najczęściej popełnianych błędów w rozliczeniach podatkowych należą jednak przede wszystkim nieprawidłowe zakwalifikowanie kosztów przedsiębiorstwa, niewystawianie faktur lub rachunków. Ich uniknięcie jest możliwe np. dzięki skorzystaniu z oferowanych przez specjalistów usług księgowych.

Jakie mogą być konsekwencje dla przedsiębiorców za popełnione błędy podatkowe?

Istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności skarbowej: odpowiedzialność podatkowa i odpowiedzialność karna skarbowa. Odpowiedzialność podatkowa dotyczy wszystkich podatników w Polsce i polega na obowiązku uregulowania swoich należności względem państwa. Z kolei odpowiedzialność karna skarbowa dotyczy podatników, którzy nieprawidłowo wypełnią dokument rozliczenia PIT.  A jakie dokładnie konsekwencje grożą przedsiębiorcy, który błędnie wypełni zeznanie PIT? Na to pytanie odpowiedział nasz rozmówca, specjalista z Kancelarii finansowo-księgowej eKFK w Warszawie:

To, w jaki sposób przedsiębiorca może być ukarany za popełnione błędy w rozliczeniach podatkowych, zależy od rodzaju i wagi popełnionego przewinienia. Co ważne, przedsiębiorcy, którzy oddelegują rozliczenia podatkowe biurom rachunkowym, nie mają się czego bać, ponieważ to właśnie biuro księgowe bierze na siebie ewentualne konsekwencje popełnionych błędów. Najpoważniejsze konsekwencje czekają na podatników, którzy próbują umyślnie i celowo oszukać państwo. Podstawą do ich ukarania jest kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 roku. Zgodnie z jego zapisami każda pomyłka i opóźnienie w złożeniu zeznania podatkowego może stać się podstawą do ukarania przedsiębiorcy.

Dotkliwość kary, jaka może zostać nałożona na przedsiębiorcę za popełnione błędy podatkowe, jest zależna od stopnia szkodliwości społecznej czynu. Chodzi tu głównie o wysokości kwot należnych państwu z tytułu obowiązujących podatków. W kodeksie karnym skarbowym wskazane jest też rozróżnienie pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. Za to drugie oprócz kary finansowej przedsiębiorcy może także grozić kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.