Na czym polega audyt księgowy?

Prowadzenie księgowości wiąże się ze ścisłym przestrzeganiem wszystkich przepisów zawartych w Ustawie o rachunkowości oraz zasad prawa podatkowego. Wszelkie nieprawidłowości oznaczają nie tylko dokonywanie błędnych rozliczeń podatkowych, co wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokiej grzywny, ale też z nierzadko skomplikowaną procedurą wprowadzania korekt, naliczania odsetek i składania wyjaśnień przed organami skarbowymi.

Dlaczego prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest tak ważne?

Wszystkie zapisy w księgach rachunkowym muszą być umieszczane tak, by stanowiły odzwierciedlenie rzeczywistych procesów gospodarczych. Zgodnie z regułami księgowości powinny one być dokonywane na podstawie odpowiednich dowodów księgowych. Poszczególne zdarzenia muszą być przedstawiane poprawnie, tak by księgi mogły być uznane za rzetelne. Niezbędna jest również kompletność zapisów, zachowanie właściwej chronologii, a także wprowadzanie ich niezwłocznie po tym, jak konkretna transakcja lub inne wydarzenie wymagające zaksięgowania miały miejsce. Błędów nie mogą również zawierać dokumenty sporządzane na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, a więc przygotowywanie sprawozdanie finansowe i jego elementy, a także dokumentacja podatkowa pomagająca w ustalaniu wysokości zobowiązań. Zapisy w księgach są jednak potrzebne nie tylko do rozliczeń z aparatem skarbowym, lecz stanowią również element informacji przekazywanej właścicielom przedsiębiorstwa oraz osobom, które nim zarządzają, stając się podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych i formułowania strategii działania. Występujące w nich błędy mogą okazać się więc zagrożeniem dla przyszłości firmy.

Co wiąże się z prowadzeniem audytu?

Przeprowadzenie audytu księgowego jest sposobem na skontrolowanie rzetelności ksiąg i sprawozdań, a także poprawności rozliczeń z kontrahentami – dostawcami i odbiorcami usług lub produktów, czy z pracownikami oraz administracją skarbową. Audytora można znaleźć samodzielnie lub wybrać, zdając się na pomoc swego biura księgowego np. Biura Doradztwa Podatkowego L. Sarneckiej z Torunia. Audyt może być prowadzony ze względu na potrzeby firmy, stając się elementem podnoszenia wiarygodności czy pomagając w zdobyciu zewnętrznego finansowania. Dla firm działających w większej skali będzie jednak obowiązkowy – dotyczy to podmiotów zatrudniających ponad 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty, mających aktywa o wartości 2,5 mln euro lub jeśli ich przychody wyniosły 5 mln euro. Audyty są też konieczne w przypadku banków, ubezpieczycieli czy spółek akcyjnych.