Które elementy rozdzielaczy hydraulicznych najczęściej podlegają wymianie?

Układy hydrauliki siłowej są używane do wykonywania prac, które wiążą się z koniecznością stosowania dużych sił przez wykorzystywanie energii potencjalnej zgromadzonej w cieczy. Sterowanie ich działaniem wymaga kontrolowania przepływu czynnika hydraulicznego, żadne urządzenie, w którym zostaną zamontowane, nie może się więc obejść bez sprawnie działającego rozdzielacza hydraulicznego. Niedomagania rozdzielaczy muszą zatem być szybko usuwane.

Jak działają rozdzielacze hydrauliczne?

Podstawowym zadaniem rozdzielacza jest kierowanie strumienia przepływającego czynnika hydraulicznego do odpowiedniego kanału, co pozwala na zasilenie właściwego układu roboczego i zadziałanie podłączonego do niego odbiornika. Jeśli obsługiwane przez rozdzielacz urządzenie ma nie ralizować żadnego zadania, czynnik jest kierowany z kanału zasilającego do kanału powrotnego. W przypadku, gdy odbiornik ma wykonać określone zadanie, np. w przypadku cylindra wysunąć tłoczysko, wówczas przy pomocy rozdzielacza kieruje się czynnik do wyjścia odpowiedzialnego za pracę siłownika. Usuwanie awarii rozdzielaczy jest możliwe dzięki firmom zajmującym się naprawą hydrauliki siłowej. Najczęściej wykorzystywanymi typami rozdzielaczy hydraulicznych są urządzenia suwakowe.

Jak jest zbudowany rozdzielacz suwakowy?

Za możliwość zmiany przepływu i skierowanie strumienia do właściwego kanału odpowiada wałek (suwak), który przemieszcza się wewnątrz tulei z wyjściami kanałów. Suwak ma w odpowiednich miejscach mniejszą średnicę i specjalnie ukształtowaną powierzchnię. Jego osiowe przesunięcie może więc otwierać lub zamykać przepływ w określonych kanałach. W zależności od potrzeb czynnik może przepływać do jednego lub większej ilości kanałów, różna jest też liczba możliwych położeń suwaka. Za jego utrzymywanie w pozycji domyślnej odpowiadają sprężyny centrujące, a przemieszczenie następuje wskutek użycia dźwigni.

Co psuje się w rozdzielaczach?

Awarie rozdzielaczy mają różne przyczyny. Najczęściej zawodzą uszczelnienia suwaka oraz złączy. Do częstych uszkodzeń należy też wycieranie się wewnętrznej powierzchni korpusu oraz samego suwaka. Naprawy rozdzielaczy to zwykle likwidacja wycieków czynnika hydraulicznego przy użyciu odpowiednich uszczelek. W przypadku zużycia się suwaka lub korpusu niezbędna będzie ich regeneracja. Usługi tego typu wykonuje firma HYDRO-DYNA ze Środy Śląskiej. Oprócz naprawy rozdzielaczy zajmuje się ona także serwisem pomp i silników hydraulicznych, jak również zaworami. W ofercie są ponadto przeglądy i serwis agregatów hydraulicznych.