Kto i jak często powinien przeprowadzać przeglądy budowlane sieci telekomunikacyjnych?

Zgodnie z europejskim i krajowym prawem sieci telekomunikacyjne, tak jak każda inna infrastruktura budowlana powinny podlegać przeglądom budowanym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak tego typu działania umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie sieci zgodnie z przeznaczeniem oraz kto i jak często powinien przeprowadzać przeglądy budowlane sieci telekomunikacyjnych?

Konserwacje i przeglądy sieci telekomunikacyjnych, a prawo

Utrzymanie i bezpieczeństwo eksploatacyjne spoczywa na barkach właścicieli lub zarządców sieci telekomunikacyjnych. Są oni zobligowany przez prawo do dokonywania bieżących konserwacji i regularnych przeglądów infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie z art. 62 prawa budowlanego mają obowiązek przeprowadzania kontroli stanu instalacji nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej firmy RBS Media z Mielca, która zajmuje się budową i utrzymaniem sieci teletechnicznych, pierwszy przegląd instalacji telekomunikacyjnej odbywa się na etapie oddania budynku do użytkowania, a jego  przeprowadzenie musi zostać potwierdzone stosownym protokołem.

Dlaczego przeglądy sieci telekomunikacyjnych są ważne?

Inwentaryzacje sieci telekomunikacyjnych są podstawowym źródłem informacji o ich stanie technicznym. Okresowe przeglądy sieci umożliwiają rozpoznanie ewentualnych zagrożeń i zmniejszają ryzyko nieprzewidzianych awarii. Są też źródłem informacji służących do określania priorytetów remontowych i przygotowania planów modernizacyjnych. Pozwalają skutecznie reagować w momencie zagrożenia użytkowanego obiektu budowlanego. Są także ważnym elementem zapewniającym nie tylko prawidłowe i sprawne działanie sieci teleinformatycznych, ale także bezpieczeństwo użytkowników.

Kto powinien przeprowadzać okresowe przeglądy instalacji telekomunikacyjnych?

Jak już zaznaczyliśmy, przeglądy budowlane sieci telekomunikacyjnych i energetycznych należy zlecać zgodnie z prawem nie rzadziej niż raz na 5 lat. Powinny być przeprowadzane przez doświadczone i kompetentne firmy, które mogą potwierdzić niezbędne kwalifikacje wieloma realizacjami. Konserwator instalacji teletechnicznych musi być przygotowany merytorycznie oraz dysponować odpowiednim wyposażeniem sprzętowym. Dobrym przykładem może być wspomniana wcześniej RBS Media, która nie tylko wykonuje przeglądy infrastruktury teletechnicznej, ale także przygotowuje rekomendacje remontowe i modernizacyjne sieci telekomunikacyjnych. Ważne jest również, aby przeglądy wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dlatego powierzać je należy sprawdzonym profesjonalistom.