Kremacja czy inhumacja — na co się zdecydować?

Kremacja i inhumacja to dwie różne metody pochówku, które obecnie praktykowane są w naszym kraju. Wybór pomiędzy kremacją a inhumacją to tak naprawdę wybór pomiędzy trumną a urną. Podstawową różnicą jest bowiem sposób przygotowania ciała zmarłego do pochówku. Wspólnym mianownikiem jest natomiast obowiązek umieszczenia szczątków zmarłego na cmentarzu.

Trumna czy urna?

Przy wyborze formy pochówku powinno się sugerować wolą zmarłego, chyba że ta wykracza poza obowiązujące normy prawne. Spełnienie prośby zmarłego uznaje się za powinność osób żyjących. Bardzo często to właśnie osoba zmarła jeszcze za życia wybiera sposób, w jaki ma zostać pochowana. Jeśli jednak tak się nie stało, warto przeanalizować wszystkie argumenty za i przeciw w odniesieniu od obydwu form pochówku.

Inhumacja jest nazywana pochówkiem szkieletowym i mocno jest zakorzeniona w chrześcijańskiej tradycji. Decydując się na inhumację, możemy liczyć się z mniejszą ilością formalności, ale warto wziąć pod uwagę konieczność wykupienia miejsca na cmentarzu i jego utrzymania. Z mniejszymi opłatami związany jest pochówek urnowy. Pomimo że wciąż jest mało rozpowszechniony w naszej kulturze, to jednak warto wiedzieć, że palenie zwłok praktykowane jest od początków cywilizacji. Kremacja pozwala zaoszczędzić miejsce na cmentarzu, co w dobie kurczących się zasobów naturalnych jest niezwykle ważne. Ponadto prochy z ciała po złożeniu w glebie nie wpływają na stan gleby ani wód gruntowych.

Co przemawia za kremacją?

Dom Pogrzebowy Szadkowski w Pruszkowie zajmuje się obsługą pogrzebów katolickich i świeckich oraz organizuje ceremonie różnych wyznań. Zawsze ogromną wagę przykłada się do tego, aby uroczystość miała odpowiedni charakter – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pochówkiem szkieletowym, czy z kremacją. Inhumacja częściej jest praktykowana przez osoby o głębokiej wrażliwości religijnej, tym bardziej że Kościół Katolicki za chrześcijańską formę pochówku uważa właśnie złożenie ciała w trumnie. Dopiero w latach 60 XX wieku kremacja została oficjalnie uznana przez kościół.

Argumenty przemawiające za kremacją to przede wszystkim względy ekonomiczne – nie trzeba wykupywać drogiej trumny ani przygotowywać nagrobka. Niemałe znaczenia ma oszczędność miejsca na cmentarzu oraz względy higieniczno-ekologiczne – krematorium w Pruszkowie wyposażone jest w piec do spopielania zwłok w wysokich temperaturach bez udziału ognia. Jest to proces bezwonny, bezdymny i bezzapachowy, a więc całkowicie bezpieczny dla środowiska.