Komunikacyjne OC – co warto wiedzieć o ubezpieczeniu?

Ubezpieczenie OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem dla posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce. Zgodnie z przepisami kierowca musi wykupić polisę najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Co jeszcze warto wiedzieć na jej temat?

Komunikacyjne OC – co to takiego?

Komunikacyjne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest ubezpieczeniem mającym na celu chronić kierowcę przed finansowymi następstwami szkód wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu. Do tego typu szkód zaliczają się również takie szkody, które powstały przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, a także podczas załadunku i rozładunku, zatrzymania, postoju oraz garażowania. Należy przy tym pamiętać, że omawiane ubezpieczenie nie jest przypisane do kierowcy, a do konkretnego pojazdu. Pieniądze z polisy otrzymuje zawsze strona poszkodowana.

Komunikacyjne OC – zakres ochrony i sumy gwarantowane

Eksperci z PZU przypominają, że kwestie związane z zakresem ochrony oraz sumami gwarantowanymi komunikacyjnego OC są regulowane odgórnie. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że zarówno zakres ochrony, jak i suma ubezpieczenia, są jednakowe dla wszystkich kierowców. Nie ma możliwości dokonania zmian w tych obszarach za dodatkową opłatą. Wyższa cena ubezpieczenia nie jest gwarantem jego lepszej skuteczności. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkód w mieniu wynosi 1 050 000 euro, a w przypadku szkód osobowych 5 210 000 euro. Inną sprawą jest to, w jaki sposób składkę nalicza dana agencja ubezpieczeniowa. Radom to jedno z wielu miast w Polsce, gdzie występują duże rozbieżności w cenach polis OC. O ile towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić sprzedaży komunikacyjnego OC, o tyle ma pełną dowolność w ustalaniu wysokości składek. Z tego względu warto porównywać oferty i celować w najtańsze polisy. Ryzyko jest szacowane przez ubezpieczycieli na podstawie rozmaitych przesłanek takich jak np. marka, model i wiek pojazdu, pojemność silnika, wiek kierowcy i historia szkód.

Komunikacyjne OC – kiedy przysługuje zwrot składki?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje sytuacje, kiedy kierowca może uzyskać zwrot składki OC. Dzieje się tak w razie m.in. wyrejestrowania pojazdu, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy rezygnacji z polisy automatycznie przedłużonej lub przy rozwiązaniu umowy po uchyleniu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu (ma to odniesienie do pojazdów przeznaczonych do jazd testowych). W celu otrzymania zwrotu należy poinformować ubezpieczyciela o uprawniających do tego okolicznościach.