Kiedy stosuje się taśmę do unieważniania znaków?

Dlaczego i w jaki sposób unieważnia się znaki pionowe?

Niekiedy w ruchu drogowym następuje konieczność zmiany organizacji. Najczęściej ma to miejsce to w przypadku trwających na drodze robót. Inny przypadkiem może być wyłączenie niektórych odcinków drogi z użytku, przy okazji wyścigu, przemarszu licznej grupy, na przykład pielgrzymki, lub na skutek kolizji drogowej, po której przewidywany czas przywracania porządku na drodze będzie długi.

Unieważnienie ma charakter czasowy, więc nie trzeba usuwać znaku. Pionowy znak po prostu zakleja się specjalną taśmą, która zawsze jest w wyposażeniu firm takich, jak ANDROS. Ich profilem działalności jest produkcja znaków i oznakowań drogowych. Taśma do unieważniania znaków ma kolory pomarańczowy i czarny, w dodatku jest fluorescencyjna, co daje jej widoczność w nocy i ze znacznej odległości. Taśma ma taką warstwę kleju, że nie odlepia się nawet podczas wiatru i opadów atmosferycznych. Jej żywotność wynosi nawet do kilku miesięcy, a odklejona nie zostawia żadnych śladów. Dzięki temu po powrocie do wcześniejszej organizacji ruchu znak drogowy może dalej pełnić swoją funkcję.

Jeżeli więc kierowca ujrzy na znaku pomarańczowo-czarną taśmę, to jest zwolniony z jego przestrzegania, nawet jakby domyślał się, co ten znak przekazuje. Najczęściej paski taśmy przekreślają znak na krzyż.

Unieważnianie znaków poziomych

Oznakowanie poziome również może być unieważnione z tych samych powodów co znaki pionowe. Jakkolwiek do tych ostatnich potrzebna jest taśma do unieważniania znaków, to w przypadku oznaczeń poziomych najważniejsza jest farba. Oznakowanie poziome zazwyczaj jest trwale namalowane białą farbą na jezdni. Natomiast unieważnienia maluje się farbą żółtą. Najczęściej biały znak zostaje przekreślony, a obok, żółtym kolorem, naniesione są nowe oznaczenia.

Niekiedy do unieważnienia oznakowania poziomego stosuje się odblaskowe taśmy, przyklejane do jezdni. Jednak najczęściej stosowana jest żółta farba. Jest ona trwalsza od taśmy i odporna na wilgoć i tacie. Oznakowanie malowane żółtym kolorem zobowiązuje wszystkich do jego przestrzegania w pierwszej kolejności.