Kancelaria komornika – kiedy można poprosić o pomoc komornika?

Czasami zdarza się tak, że odzyskanie własnych należności staje się wręcz niemożliwe. Wówczas warto szukać pomocy. Dowiedz się, jak wszcząć postępowanie komornicze, jak uzyskać tytuł egzekucyjny i kiedy udać się do kancelarii komornika!

Przy każdym sądzie rejonowym działa komornik sądowy, który jest funkcjonariuszem państwowym, a jego status jest podobny do statusu sędziego czy prokuratora. Może on prowadzić postępowania egzekucyjne na terenie całego kraju i w zasadzie nie ma prawa odmówić wszczęcia takiego postępowania. Komornik sądowy jest bowiem zobowiązany do realizacji postanowień sądowych, co uregulowane jest stosownymi przepisami prawnymi. Miejscem pracy komornika jest kancelaria komornicza, którą prowadzi on na własny rachunek i pod tym względem jego działalność można przyrównać do działalności każdego innego przedsiębiorcy. Komornik działa wyłącznie na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów posiadających klauzulę wykonalności, a jednocześnie nigdy nie analizuje zasadności orzeczeń sądowych, na co musi zwrócić uwagę przede wszystkim dłużnik.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Wszczęcie postępowania komorniczego możliwe jest tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Aby je uzyskać, wierzyciel musi wystąpić do sądu z pozwem przeciwko dłużnikowi. Pozew musi zawierać opis zaistniałej sytuacji oraz określenie wysokości swoich należności, których nie jest w stanie odzyskać. Po otrzymaniu orzeczenia wierzyciel musi wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Posiadając prawomocne orzeczenie sądu oraz klauzulę wykonalności, wierzyciel może wykonać następny krok w celu odzyskania swoich należności. Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy i jego kancelaria komornicza, a więc w tej sytuacji to tam należy się udać.

Postępowanie egzekucyjne

By wszcząć postępowanie komornicze, trzeba złożyć tak zwany wniosek egzekucyjny do wybranego komornika sądowego. Dziś można to zrobić nawet elektronicznie. Po zarejestrowaniu wniosku swoje czynności rozpoczyna komornik, który najpierw przesyła listownie dłużnikowi zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego. Jeśli dłużnik nie odbiera listów, to komornik dostarcza osobiście takie zawiadomienie.

Następnie komornik wzywa dłużnika do ujawnienia swojego majątku, a jednocześnie może sam aktywnie poszukiwać i ustalać źródła dochodów dłużnika oraz ujawniać jego stan posiadania. Najczęściej w pierwszej kolejności komornik zajmuje rachunki bankowe dłużnika, a następnie wynagrodzenia otrzymywane za pracę lub emerytury czy renty. Niemożliwe jest jednak zajęcie takich dochodów w całości. Pensja otrzymywana z pracy etatowej może zostać zajęta w 60%, a w przypadku rent i emerytur jest to 25%. Komornik może też zajmować nieruchomości i ruchomości, a następnie licytować je celem uzyskania kwot na pokrycie wierzytelności.

Dłużnik musi też liczyć się z wysokimi kosztami egzekucji, które nalicza się już od chwili wszczęcia postępowania, a ich wysokość określona jest odpowiednią ustawą.

Jak wybrać komornika?

Wniosek o postępowanie komornicze można złożyć do dowolnego komornika na terenie kraju. Wybierając więc kancelarię komorniczą, warto przyjrzeć się jej skuteczności działania w poprzednim roku. Warto zwrócić uwagę na liczbę spraw, które kancelaria aktualnie prowadzi i jaki jest średni czas trwania postępowania w poszczególnych przypadkach. Tu jednak trzeba też zdawać sobie sprawę, że każda sprawa jest inna, więc czas i skuteczność działania mogą się znacząco różnić.

artykuł sponsorowany