Jakiej grubości powinien być materiał izolacyjny, aby dom został prawidłowo ocieplony?

Budowa domu wymaga stosowania się do wielu rygorystycznych zasad prawa budowlanego. Jedna z nich dotyczy grubości materiału izolacyjnego wykorzystywanego do ocieplenia budynku. Ile wynosi minimalna grubość izolacji według przepisów obowiązującego prawa? Jaką grubość termoizolacji zastosować, aby dom był właściwie ocieplony? Na te pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu. Zachęcamy do lektury.

Prawidłowe ocieplenie budynku – dlaczego jest ważne?

O wykonanie prawidłowego ocieplenia domu trzeba zadbać już w momencie jego budowy. Jest to bardzo ważne co najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim ma wpływ na poprawę komfortu termicznego mieszkańców obiektu. Przebywanie na co dzień w zimnych pomieszczeniach wpływa negatywnie na nasze samopoczucie, a dodatkowo jest też niebezpieczne dla naszego zdrowia. Długotrwałe oddziaływanie niskiej temperatury na ludzki organizm może prowadzić do częstych przeziębień, problemów z ciśnieniem i drogami oddechowymi, wyziębienia kończyn, a nawet hipotermii, czyli całkowitego wychłodzenia organizmu.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik firmy Inbud z Gdyni, hurtowni izolacji technicznych i budowlanych: Błędy popełnione w czasie wykonywania termoizolacji budynku prowadzą też do większych strat energii, a co za tym idzie, wyższych rachunków za ogrzewanie w sezonach zimowych. Zasada w tym przypadku jest bardzo prosta. Im dom jest gorzej ocieplony, tym więcej energii potrzeba, aby go ogrzać. Generuje to wyższe opłaty i przekłada się na ogólny wzrost kosztów eksploatacji obiektu.

Minimalna grubość termoizolacji – jaka jest jej wartość?

Według zapisów Rozporządzania w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacjach chłodu i ogrzewania wykonanych z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 [W/(m·K)] wynosi 20 mm przy przewodach o średnicy wewnętrznej do 22 mm. Im średnica przewodu lub komponentu jest większa, tym grubość izolacji musi być większa. Grubość izolacji należy skorygować, jeżeli wartość współczynnika λ materiału izolacyjnego użytego do wykonania ocieplenia jest inna niż wskazana w rozporządzeniu.

Jak to wygląda w praktyce? Jaka grubość ocieplenia jest odpowiednia?

Obowiązujące przepisy to jedynie wzór, który warto wziąć pod uwagę przy projektowaniu ocieplenia. Praktyka często jest jednak zupełnie inna niż zasady opisane w dokumencie. Wiele zależy bowiem zarówno od warunków panujących w okolicy budowanego obiektu, jak i materiału wykorzystanego do wykonania termoizolacji. Spośród materiałów stosowanych najchętniej przez polskich inwestorów należy wymienić wełnę mineralną oraz styropian. Oba charakteryzują się zbliżonymi właściwościami cieplnymi. Współczynnik przenikania ciepła obu materiałów jest podobny. W przypadku wełny wynosi 0,031-0,045, natomiast styropianu zwykle 0,032-0,045 [W/(m·K)].

W związku z porównywalnymi właściwościami termoizolacyjnymi obu materiałów minimalna grubość ocieplenia budynku w przypadku zastosowania zarówno wełny, jak i styropianu jest podobna. Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie izolacji o minimalnej grubości 12-15 centymetrów. Jest to wartość uniwersalna stosowana przy ocieplaniu wszystkich przegród budowlanych – ścian, dachu, stropu oraz podłóg. Oczywiście im większa grubość, tym lepsza ochrona przed utratą ciepła.