Jakie obowiązki nakłada na firmy Ustawa o odpadach?

Ustawa o odpadach mówi przede wszystkim o zasadach segregacji śmieci przez podmioty gospodarcze. Prawidłowe gospodarowanie odpadami stanowi obecnie alternatywę dla samodegradacji i zapobiega narastającym problemom środowiskowym. Proces ten jest szczególnie istotny, aby utrzymać prawidłową ochronę środowiska naturalnego w stopniu, który będzie umożliwiać funkcjonowanie następnych pokoleń. Do czego zobowiązane są firmy zgodnie z Ustawą o odpadach?

Obowiązki firm w odniesieniu do Ustawy o odpadach

Zgodnie z Ustawą o odpadach każdy przedsiębiorca, który generuje odpady, musi zarejestrować się w bazie danych o odpadkach (BDO) i elektronicznie przygotowywać raport o nich. Prowadzenie działalności bez wpisu do BDO wiąże się z nałożeniem kary od 5000 do 1 000 000 zł. Wpis do rejestru jest objęty opłatą rejestracyjną, którą ponoszą przedsiębiorcy zajmujący się wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów, itd. Przedsiębiorcy muszą także uiszczać opłatę roczną o równowartości od 50 do 2000 zł. Stawki są ustalone przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu. Właściciele firm mają także obowiązek składania sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Drugi rodzaj sprawozdań dotyczy wytwarzanych odpadów i ich zagospodarowania.

Zalety zrównoważonej gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami to proces polegający na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów komunalnych. Dzięki zrównoważonej gospodarce odpadami można o wiele lepiej chronić środowisko naturalne. Odpowiednio wdrożony proces zapobiega powstawaniu śmieci oraz pozwala zmniejszyć ich produkcję. Pozwala także na recykling materiałów takich jak szkło, metal itd. Dzięki temu można więc zmniejszyć ilość produkowanych materiałów i pozytywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego. Nowoczesna gospodarka odpadami wykorzystuje także selektywną zbiórkę, dzięki której materiały są segregowane i poddawane ponownemu przetwórstwu.

Komu zlecić wywóz odpadów?

Wywóz odpadów warto zlecać profesjonalistom, takim jak firma zajmująca się recyklingiem tworzyw sztucznych Mag-Bar, która dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Zagospodarowanie odpadów dotyczy każdego przedsiębiorcy. Taką czynność można jednak zlecić podmiotom, które posiadają niezbędne uprawnienia dotyczące wywozu, magazynowania i składowania odpadów. Również na takie miejsca nałożone są rygorystyczne przepisy, których trzeba przestrzegać. Są związane m.in. z obowiązkową kaucją, wprowadzeniem wizyjnego systemu kontroli, prawem do wstrzymania pozwolenia na działalność oraz obowiązkiem posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której terenie zbierane są odpady.