Jakie farby są najbardziej ekologiczne?

Ekologia stała się w ostatnich latach bardzo ważnym kryterium wyboru materiałów budowlanych i wykończeniowych. Coraz więcej osób kupując farby, kieruje się ich składem, uwzględniając wpływ poszczególnych substancji zarówno na środowisko naturalne, jak i na zdrowie domowników. Sprawdzamy, które farby są najbardziej ekologiczne!

Co można znaleźć w składzie farb?

Istnieje wiele rodzajów farb, przeznaczonych do malowania elewacji oraz ścian wewnętrznych budynków. Wpływ poszczególnych preparatów na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi jest różny. Zależy bowiem od tego, jakie substancje użyte zostały do produkcji danej farby. Dlatego przed zakupem farby warto sprawdzić jej oznakowanie. Producent, w myśl prawa polskiego i unijnego, ma obowiązek podać z nazwy substancje, które zawarte w ilościach powyżej 0,1% wpływają na klasyfikację produktu finalnego – to jest na to, czy jest on bezpieczny czy niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska.

Istotną informacją na temat farby jest także ilość LZO czyli lotnych związków organicznych. O to, czym są LZO zapytaliśmy eksperta – producenta materiałów budowlanych Sempre.

Jak wyjaśnił: lotne związki organiczne to substancje odparowujące z farby podczas jej schnięcia. Przedostają się one do powietrza, którym oddychamy. Negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, a także przyczyniają się do powiększania dziury ozonowej. Dlatego właśnie wybierając farby, należy zwrócić uwagę na to, by zawierały one jak najmniejszą, zgodną z dyrektywami Unii Europejskiej ilość LZO.

Które farby są przyjazne dla środowiska naturalnego?

Najbardziej ekologicznymi farbami są emulsje wodorozcieńczalne. Stosowany w nich rozcieńczalnik – woda – jest naturalny i bezpieczny dla zdrowia. Najpopularniejszym rodzajem ekologicznych farb wodorozcieńczalnych jest farba akrylowa. Farba akrylowa zawiera żywice akrylowe, które nie mają negatywnego wpływu ani na zdrowie, ani na środowisko naturalne. Kolejnymi ekologicznymi emulsjami są farba silikonowa i farba krzemianowa. 

Poszukując ekologicznych rozwiązań na rynku materiałów budowlanych i wykończeniowych, warto zwrócić uwagę na oznakowanie produktów umieszczone na etykietach. Wykorzystując produkty klasyfikowane jako bezpieczne w myśl prawa do malowania ścian wewnętrznych i elewacji na zewnątrz możesz mieć pewność, że nie przyczyniasz się do pogłębiania kryzysu klimatycznego, a Twój dom pozostaje w zgodzie z naturą!