Jak wysłać paczkę do więzienia?

Osoby przebywające w wiezieniach, zakładach karnych i aresztach podlegają przepisom Kodeksu Karnego Wykonawczego, które reguluje wiele ważnych kwestii. Przepisy dotyczą m.in. widzeń, rozmów telefonicznych, a także paczek, jakie mogą otrzymywać skazani.

Paczki do wiezienia – na co mogą liczyć skazani?

Przepisy KKW jasno określają częstotliwość i rodzaj paczek, które mogą otrzymywać więźniowie. Każdy skazany może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, która zawiera artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem zakładu karnego, poczty, firm kurierskich lub specjalnych platform np. https://www.epaczkidopaczki.pl/. To ostatnie rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością. Wystarczy wejść na wybraną stronę, wypełnić druk zamówienia i zapłacić na przygotowanie paczki. Taka platforma to wygoda, szybkie dostarczenie zamówienia, bezpieczeństwo i dyskrecja. Zamówienie na paczkę żywnościową może złożyć sam skazany, a także najbliższe osoby, które są wpisane do więziennego systemu lub zgłoszone do wychowawcy. W przypadku, gdy zamówienia składa bliski, warto skonsultować zawartość paczki z więźniem, ponieważ produkty powinny odpowiadać jego potrzebom. Drugim rodzajem jest paczka higieniczna, która może zawierać takie produkty jak: odzież, obuwie, produkty higieniczne, bielizna, akcesoria, np. okulary, leki (za pozwoleniem lekarza) itp. Należy pamiętać, że na paczki musi być wydane zezwolenia, które wystawia dyrektor zakładu karnego. W przypadku, gdy zostaną przysłane przedmioty niedozwolone, paczki są odsyłane lub niszczone. Osadzonym można również wysłać wypiskę, czyli pieniądze. Wypiska nie jest jednak bezpośrednio przekazywana więźniowi, tylko zasila depozyt. W miarę, jak skazany robi zakupy w kantynie czy sklepiku, pieniędzy maleje. O tym, jak jeszcze można pomóc osobie skazanej, można przeczytać na stronie https://aresztowany.pl.

Jakie rozmiary musi mieć paczka do więzienia?

Przepisy regulują nie tylko zawartość, ale także wagę i wymiary więzienny paczek. Platformy, na który składa się zamówienia doskonale znają przepisy i pilnują, aby paczki miały określone gabaryty https://paczkadowiezienia.pl. Zamawiane produkty muszą być zapakowane najlepiej w pudełko kartonowe. Dopuszczalna waga paczki to 6 kg lub 9 litrów napojów (również mleka). Wymiary paczki to szerokość do 45 cm, długość do 70 cm oraz wysokość do 27 cm. Aby skazany mógł otrzymać paczkę, musi założyć zamówienia oraz pamiętać o pokryciu kosztów przygotowania paczki. Należy pamiętać, że wszystkie przesyłki są sprawdzane, czasami z użyciem specjalnych narzędzi lub psów trapiących. Paczka musi być odpowiednia zaadresowana. Powinny znaleźć się na niej dane nadawcy, dane odbiorcy, adres jednostki penitencjarnej, pozwolenia, a także spis przedmiotów, które znajdują się w opakowaniu. Niektóre zakłady karne mają własne przepisy dotyczące otrzymania paczki, dlatego warto się z nimi zapoznać, przed złożeniem zamówienia.

Paczka żywnościowa i higieniczna to ważna forma wsparcia dla osoby skazanej. Dzięki nim można dostarczyć więźniom potrzebne produkty, a także zapewnić odrobinę normalności. To forma troski i miłości, z której warto korzystać.