Jak szybko transportować kruszywo?

Dzięki dostawom kruszywa możliwa jest realizacja szeregu prac budowlanych, zarówno podczas wznoszenia nowej infrastruktury, utwardzania placu, lecz także w związku z budową nowych dróg. Kruszywo jest szeroko wykorzystywane w budownictwie, pełniąc jednocześnie wiele funkcji. Jednak, aby efektywnie realizować pracę z wykorzystaniem kruszywa konieczne jest jego transport na miejsce budowy.

Efektywność logistyczna – transport kruszyw 

Transportem kruszyw najczęściej zajmują się specjalistyczne firmy transportowe, które posiadają odpowiednie zaplecze logistyczne, a także pojazdy przeznaczone do transportu wielkogabarytowego. Pojazdy, które wykorzystuje się w zakresie transportowania kruszywa oraz węgla powinny posiadać niezbędne testy, a ponadto muszą wykazywać się idealną sprawnością techniczną. Do ruchu drogowego nie można zatem wprowadzać pojazdów, które są niesprawne lub posiadają jakiekolwiek uszkodzenia techniczne. Nawet stosunkowo niewielka waga mogłaby przełożyć się na znaczący spadek bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego. Transportowane kruszywo musi być również zabezpieczone, aby nie doszło do jego wysypywania się podczas jazdy. Okres jesieni i zimy to intensywny transport węgla, ale także innych surowców opałowych.

Transport zbóż i płodów rolnych

W okresie żniw realizowany jest intensywny transport zboża. Ważne jest, aby zboże zostało przetransportowane w jak najkrótszym czasie do miejsca docelowego, jakim mogą być zarówno magazyny, przechowalnie, ale także suszarnie w wielu przypadkach transportowany zboże zostaje od razu przetworzone, tym samym istotne jest, aby maksymalnie skrócić czas transportu. Zboże musi być także odpowiednio zabezpieczone, aby podczas przewozu nie doszło do jego uszkodzenia oraz utraty jakości. W szczególności chodzi tu o zabezpieczenie zboża przed wilgocią oraz opadami atmosferycznymi. Nawet niewielka ilość wody mogłaby doprowadzić do pojawienia się pleśni, rozwoju grzybów oraz procesów gnilnych w zbożu. To z kolei skutkowałoby ogromnymi stratami. Dlatego transport logistyczny w zakresie przewozu płodów rolnych planowany jest w taki sposób, aby w krótkim czasie dostarczyć niezbędne produkty na miejsce. Doskonała współpraca kierowców oraz firmy logistycznych umożliwia także wybór najbardziej dogodnych tras przejazdu, które są dużo bardziej bezpieczne, a jednocześnie skracają czas transportu. Transportowanie zboże wymaga także zapewnienia maksymalnej szczelności pojazdów, aby nie doszło do wysypywania się ziaren podczas jazdy.

Współpraca: https://hitor.pl/