Jak stworzyć skuteczny brief marketingowy? Najlepsze praktyki

Mimo iż czasami pozostaje niedoceniany, dobry marketing potrafi znacząco wpłynąć na sukcesy firmy. Aby jednak móc stworzyć właściwą strategię komunikacji, a następnie opracować skuteczne kampanie, potrzebny jest dobry brief marketingowy. Co to takiego? Jak go stworzyć? Poznaj podstawowe zasady i najlepsze praktyki.

Brief marketingowy – co to jest?

Pojęcie „brief marketingowy” najczęściej jest rozumiane jako dokument zawierający podstawowe założenia związane z komunikacją z klientami oraz sprzedażą. Powinien on zawierać:

 • najważniejsze informacje o firmie i jej produkcie (ofercie),
 • profil potencjalnego klienta firmy,
 • zrealizowane cele marketingowe,
 • spis narzędzi wykorzystywanych w komunikacji i promocji,
 • sposób mierzenia wyników w zakresie działań marketingowych,
 • budżet działań.

Najczęściej brief marketingowy sporządza się na potrzeby współpracy z agencją SEO, SEM lub innym zewnętrznym podmiotem. Warto go jednak sporządzić nawet wtedy, gdy marketing realizowany jest w całości wewnętrznie – pomoże on bowiem usystematyzować założenia niezbędne do prowadzenia skutecznych działań.

Skuteczny brief marketingowy – przykład. Jak go stworzyć krok po kroku?

Brief marketingowy powinien być zwięzły, ale też dość dokładny. Zazwyczaj jego treść dzieli się na kilka części, co ułatwia zachowanie przejrzystości. Samo wypełnienie briefu nie zajmuje wiele czasu, ale zawarte w nim informacje powinny być wynikiem dogłębnych przemyśleń i analiz. Co należy zrobić krok po kroku?

1.      Analiza rynku i konkurencji

W pierwszej kolejności należy się dokładnie przyjrzeć swojej branży i otoczeniu rynkowemu, aby porównać swój produkt z konkurencją. Warto również przeprowadzić pełną analizę SWOT biznesu – wypisać jego mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

2.      Przewagi konkurencyjne

Bardzo ważne jest określenie, czym Twój produkt wyróżnia się od innych dostępnych na rynku. Przewagę konkurencyjną powinno się określić w formie USP (Unique Selling Proposition – unikatową cechę oferty).

3.      Grupa docelowa

Skuteczna komunikacja marketingowa musi być dopasowana do grupy docelowej. Dlatego należy dokładnie określić, kim są klienci, którzy mogą być zainteresowani Twoją ofertą. Zwykle można wyróżnić kilka segmentów, na które dzieli się grupa docelowa. Należy przy tym zwracać uwagę przede wszystkim na potrzeby, cele, wyzwania oraz nawyki zakupowe klientów. Im bardziej szczegółowa analiza, tym większa szansa na skuteczną reklamę.

4.      Cele marketingowe i sprzedażowe

Brief marketingowy musi też zawierać cele marketingowe i sprzedażowe. Należy je formułować zgodnie z tzw. zasadą SMART. Muszą być zatem:

 • sprecyzowane,
 • mierzalne,
 • atrakcyjne (ambitne),
 • realne,
 • terminowe (określone w czasie).

Jakie konkretnie cele może zawierać brief marketingowy? Przykłady ich poprawnego sformułowania to np.:

 • pozyskanie 100 nowych klientów w ciągu 3 miesięcy,
 • zwiększenie w ciągu roku liczby osób zapisanych do newslettera o 1000,
 • osiągniecie obrotów na poziomie 100 000 zł do końca roku.

5.      Narzędzia realizacji celów

Jak już wspomniano cele marketingowe i sprzedażowe nie mogą być wzięte „z sufitu”. Należy również od razu przemyśleć sposób ich realizacji. Brief marketingowy zwykle zawiera spis wykorzystywanych kanałów sprzedaży i komunikacji, takich jak sklep internetowy, platforma e-commerce, platformy społecznościowe, systemy reklamowe itp. Metody te muszą być oczywiście odpowiednio dopasowane zarówno do celów, jak i do grupy docelowej dla danego produktu.

6.      Budżet

Jednym z końcowych elementów większości briefów marketingowych jest też budżet na działania. Jest to bardzo istotny punkt, który pomoże określić możliwy zakres działań. Dlatego warto go określić nawet wtedy, gdy brief jest przygotowywany jedynie na potrzeby wewnętrzne. Budżet powinien być określony dość precyzyjnie, ale z pewną elastycznością. Czasami może być bowiem wskazane jego zwiększenie – np. na powtórzenie działań, które przyniosły bardzo dobre wyniki.

Nie zapominaj – warto poświęcić sporo czasu na przemyślenia i analizy, aby stworzyć możliwie precyzyjny brief marketingowy. Bardzo możliwe, że dzięki temu zaoszczędzisz wiele czasu i pieniędzy!