Jak powstają kręgi betonowe do studni?

Studnia kanalizacyjna to bardzo ważna część systemu odprowadzającego wodę. W instalacjach kanalizacyjnych dominują studnie betonowe – są trwałe, odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne i dobrze znoszą duże obciążenia. Jak zbudowana jest taka studnia?

Studnia kanalizacyjna – co to takiego?

Studnia kanalizacyjna jest zbudowana z kręgów betonowych albo żelbetowych. Wysokość studni, liczba zastosowanych kręgów oraz ich średnica zależy od specyfiki danego systemu kanalizacji. Betonowe studnie spotyka się w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej i ogólnospławnej, z kolei do kanalizacji pod ciśnieniem wykorzystuje się nowoczesne studzienki zaworowe z żelbetowych prefabrykatów. Ponadto kręgi betonowe służą jeszcze do budowy innych zbiorników, jak na przykład studnie chłonne na deszczówkę lub na nieczystości płynne (szambo).

Jakie właściwości mają kręgi betonowe?

Popularność betonowych studni kanalizacyjnych wynika z tego, że są to bardzo wytrzymałe konstrukcje, które spełniać będą swoją funkcję także w trudnych, wymagających warunkach terenowych. Jakość studni zależy od klasy zastosowanego betonu oraz technologii produkcji kręgów. Kręgi są dostępne w różnych rozmiarach i mogą mieć zamontowane stopnie włazowe. Elementy, z których ma powstać studnia kaskadowa, posiadają także otwory dopasowane średnicą do rur podłączeniowych. Studnie oferowane na Sienkiewicz.com.pl są łączone na zaprawę lub na uszczelki gumowe, najczęściej stosowane, dzięki czemu konstrukcja jest bardzo szczelna i stabilna.

Studnie z prefabrykatów

Obecnie montaż studni betonowych przebiega znacznie szybciej i sprawniej. To zasługa prefabrykatów, czyli gotowych elementów konstrukcyjnych, które przywozi się na plac budowy i dokonuje montażu. Pozwala to uniknąć kłopotliwych prac mokrych, więc budowa studni jest możliwa także przy gorszej pogodzie oraz na terenach mocno zabudowanych, gdzie ekipa budowlana ma ograniczone pole manewru.

Z prefabrykatami stawianie studni kanalizacyjnych jest tańsze i trwa krócej, a do tego spada ryzyko błędów budowlanych – prefabrykowane kręgi są wytwarzane według jednego schematu, dlatego nie ma problemu z ich idealnym dopasowaniem.