Jak działa luminometr?

Luminometr to urządzenie, które pozwala zweryfikować stan higieny powierzchni produkcyjnych i wielu innych miejsc, gdzie ma szczególne znaczenie. Jest więc nieoceniony w miejscach pracy, w których mamy styczność z żywnością lub delikatnymi produktami wymagającymi sterylnego przygotowania. Na czym polega działanie luminometru?

Luminometr – co to jest?

Luminometr jako maszyna zapewniająca bezpieczeństwo pracowników, wyróżnia się prostą zasadą działania i ogromnymi możliwościami. Umożliwia monitorowanie i nadzorowanie ogólnego stanu higieny miejsc produkcyjnych. Wystarczy go tylko odpowiednio użyć, a luminometr zmierzy zanieczyszczenie konkretnego stanowiska pracy, ubrania roboczego czy rąk pracownika. Urządzenie to jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy proces produkcji w konkretnej firmie związany jest z pewnym ryzykiem utrzymania czystości. Utrzymanie zasad BHP w takich przestrzeniach jest szczególnie ważne i możliwe dzięki rozwiązaniu, jakim jest spektometria mas.

Luminometr – na czym polega zasada działania?

Aby zweryfikować poziom zanieczyszczeń na danej powierzchni za pomocą luminometru, wystarczy tylko pobrać próbkę z wybranego miejsca, włożyć do urządzenia i po kilkunastu sekundach otrzyma się wynik na temat higieny danego stanowiska pracy. To ogromna pomoc w przypadku zakładów spożywczych, czyli w miejscach, gdzie czystość jest gwarancją jakości. Luminometr pracuje wykorzystując enzymatyczne rozkłady ATP (organiczny związek chemiczny w formie uniwersalnego przenośnika energii niezbędnej do przebiegu wielu reakcji biochemicznych) i występujący efekt bioluminesencji. Jest równocześnie odporny na działanie wahań temperatury i różne opóźnienia przy pomiarze wymazu. Profesjonalne luminometry oferuje m.in. dystrybutor liderów biologii molekularnej Spektometria, który dba o jakość uzyskiwanych analiz i jakość urządzeń.

Luminometr – jakie ma zalety?

Luminometr pozwala dokonać typowej metody analizy mikrobiologicznej po kilkunastu sekundach. To alternatywa dla typowych rozwiązań, które wymagają czasu nie krótszego niż 24 godziny. Luminometry są więc ogromnym postępem i drogą do monitorowania stanu higieny kluczowych stanowisk oraz narzędzi w czasie rzeczywistym. Ta mieszcząca się w dłoni maszyna daje możliwość stworzenia prostego, łatwo dostępnego oraz efektywnego systemu weryfikacji higieny w zakładzie pracy. Pobór i wstępne przygotowanie próbek jest maksymalnie uproszczone dzięki zastosowanym wymazówkom z reagentami.