Jak dokonywać pomiarów sieci strukturalnych?

Od sieci komputerowych wymaga się coraz większych przepustowości przy zachowaniu niezawodności. Z tego powodu okablowanie strukturalne musi spełniać coraz bardziej wyśrubowane normy transmisyjne. Ocenę parametrów transmisji umożliwiają pomiary sieci strukturalnych. Dowiedz się, kiedy się je wykonuje oraz jakie metody wykorzystuje się do pomiaru sieci miedzianych i światłowodowych.

Po co wykonuje się pomiary sieci strukturalnych?

Pomiary sieci strukturalnych umożliwiają weryfikację poprawności fizycznej instalacji okablowania oraz sprawdzenie zgodności parametrów transmisji z normami dla danej kategorii/klasy okablowania. Wykonuje się je przed oddaniem do eksploatacji nowo wykonanej instalacji. Ich wyniki są podstawą do uzyskania certyfikacji okablowania strukturalnego. Ponadto pomiary sieci strukturalnych wykonuje się w przypadku pracujących sieci, w których zauważono problemy z komunikacją lub fizyczne uszkodzenie infrastruktury sieciowej. Pozwalają one także wykryć starzenie się elementów pasywnych.

Metody pomiarowe sieci miedzianych

Najczęściej stosowaną przez instalatorów metodą pomiaru kabli miedzianych jest Permanent Link (stałe łącze). Jest ona niezależna od kabli krosowych. To zalecany sposób pomiaru dla nowo wykonanych instalacji oraz jedyny wymagany do uzyskania gwarancji przez producentów okablowania. Kolejną metodą jest Channel Link (inter-connect), w której pomiar toru transmisyjnego wykonuje się wraz z kablami. Na jej podstawie nie zawsze można uzyskać gwarancję, bo podczas eksploatacji sieci kable krosowe mogą zostać wymienione na inne. Trzecia metoda to Modified Single Connector Permanent Link (modyfikowane łącze stałe). Używa się jej do pomiarów torów, które z jednej strony zakończone są w panelu krosowym, a z drugiej strony bezpośrednim wtykiem RJ-45. Takie łącza spotyka się zwykle w instalacjach CCTV i bezprzewodowych punktów dostępowych.

Metody pomiarowe sieci światłowodowych

Podstawową metodą pomiaru sieci światłowodowych, którą oferuje między innymi firma S-Cabling, jest OLTS. To pomiar certyfikacyjny, który wykonuje się przy użyciu źródła światła oraz miernika mocy optycznej. Określa się go jako Tier 1. Rozszerzonym pomiarem światłowodowym jest pomiar reflektometryczny z zastosowaniem reflektometru optycznego (OTDR). Pozwala na wykrycie wszystkich uszkodzeń w torze światłowodowym. Określa się go jako Tier 2. Prostą i niedocenianą metodą pomiaru jest VFL. Wykorzystuje ona czerwone światło widzialne o długości fali 650 nm. Pozwala szybko znaleźć pęknięcia i sprawdzić ciągłość torów. W roli pomiaru uzupełniającego wykonuje się pomiar czystości złącza. Umożliwia on ocenę stanu złącza na końcach światłowodu.