Jak dokonuje się pomiarów środowiska pracy?

Środowisko pracy musi być bezpieczne dla osób, które w nim przebywają. Mogą występować w nim czynniki, które w zbyt duży natężeniu są dla ludzi uciążliwe lub niebezpieczne. Aby nie narażać niczyjego zdrowia, pracodawca musi zadbać o utrzymanie ich na właściwym poziomie. Ich pomiarem są częścią badań środowiska pracy, które pomagają stwierdzić, czy zapewnione warunki mieszczą się w normie.

Co obejmuje pomiar środowiska pracy?

Zadaniem badania środowiska pracy jest określenie natężenia różnych czynników zagrażających bezpieczeństwu. Są to przede wszystkim:

  • pomiary środowiska ogólnego, w tym hałasu i oświetlenia,
  • analizy chemiczne, dotyczące zakładów produkcyjnych i magazynów,
  • badania olejów, w tym ich gęstości czy lepkości.

Poszczególne czynności różnią się w zależności od tego, jakiego zakładu dotyczą pomiary. Badania środowiska pracy można realizować w biurach, fabrykach czy magazynach. Ich częstotliwość zależy od specyfikacji mierzonych parametrów. Jeżeli w danym miejscu występują substancje niebezpieczne, to musi być ono sprawdzane częściej, niż warunki pracy w biurze i przy pakowaniu gotowych produktów.

Jak można zbadać bezpieczeństwo środowiska pracy?

Badanie środowiska pracy można podzielić na kilka etapów. Najważniejszym z nich będzie ustalenie, jakie czynniki mogą być szkodliwe dla pracowników i klientów. W ten sposób ocenia się ryzyko zawodowe i określa, co powinno podlegać dalszemu i dokładnemu sprawdzeniu. Najczęściej wykorzystywane metody w tym celu to:

  • badania penetracyjne,
  • badania promieniami RTG,
  • badania ultradźwiękami,
  • badania metalograficzne.

Dobranie metody zależy przede wszystkim od czynnika, który jest mierzony. Bardziej skomplikowane procesy będą wykonywane przy substancjach niebezpiecznych niż podczas określania natężenia oświetlenia czy szkodliwości hałasu w zakładzie pracy.

Przeprowadzanie badań środowiska pracy jest obowiązkiem pracodawcy chcącego zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Takie czynności najczęściej zleca się firmom zewnętrznym, takim jak Centrum Badawczo – Rozwojowe PALAB Sp. z o.o., które dysponują specjalistyczną aparaturą i programami do odczytu wyników. Trzeba pamiętać, że dokonywanie regularnych pomiarów jest obowiązkiem prawnym. Muszą wykonywać je uprawnione laboratoria, w przeciwnym razie nie będzie można uznać ich za ważne. Każde miejsce pracy musi spełniać zasady BHP oraz wymagania prawne. Jeśli pomiar wykaże niedopatrzenia w tej sferze, pracodawca będzie zobowiązany do zmiany natężenia występowania czynników szkodliwych.