Jak dokonać pomiaru parametrów studni głębinowej?

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (Prawo Wodna Dz. U. z 2005 nr 239), istnieje obowiązek rejestracji podstawowych parametrów studni głębinowych. Wymaga się znajomości zwierciadła statycznego i dynamicznego oraz wydajności studni. Takie informacje są ważne i pozwalają zweryfikować, czy woda jest zdatna do użytku. Jak to zweryfikować?

Jak sprawdzić parametry studni głębinowej?

Pomiar parametrów studni głębinowej to jeden z etapów jej budowy i wykonywany jest po zażwirowaniu otworu. Wymaga zapuszczenia pompy głębinowej, która początkowo wykonuje pompowanie oczyszczające wodę ze studni. Jest przepłukiwana do momentu, aż nie będzie czysta. Następnie za pomocą pompowania pomiarowego określa się wydajność studni. Testy rejestracyjne zwierciadła wody polegają także na zastosowaniu sondy hydrostatycznej, która mierzy wysokość słupa wody znajdującego się nad głowicą sondy. Wartość zwierciadła wyliczana jest za pomocą specjalnych wzorów. Jeśli chcesz poznać parametry studni głębinowej, to odwierty studni  z małopolski dostarczą niezbędnych informacji.

Jakie znaczenie ma natężenie przepływu studni głębinowej?

Wydajność studni głębinowej dotyczy również natężenia przepływu, jakie jest potrzebne do pokrycia zapotrzebowania na wodę w danym domu i zależy od modelu stosowanej pompy głębinowej. Dobierana jest w zależności od zapotrzebowania na wodę przy założeniu, że wszystkie odbiorniki wody nie są jednocześnie uruchamiane. Wydajność pompy powinna być zawsze mniejsza niż efektywność studni, dlatego tak duże znaczenie ma odpowiedni odwiert. Przekraczając dopuszczalną wartość, prowadzi się równocześnie do uszkodzenia filtru, co w konsekwencji uniemożliwia dalsze użytkowanie studni. W domach jednorodzinnych zamieszkiwanych przez 4 – 5 osób, wydajność hydrofobowa powinna wynosić ok. 1 -3 m3/h. Profesjonalne odwierty i pomiar parametrów studni głębinowej oferuje m.in. firma wiertnicza Daniel, która dba o jakość uzyskanej wody gruntowej.

Czym jest wysokość podnoszenia studni?

Inny istotny parametr stanowi wysokość podnoszenia, czyli różnica poziomów między pompą głębinową, a najwyżej znajdującym się odbiornikiem. Aby obliczyć tę wartość, niezbędne jest również poznanie strat liniowych i miejscowych. Do ich powstawania dochodzi w trakcie tarcia cieczy o wewnętrzną powierzchnię rur, a także podczas zmiany kierunku przepływu. Gdy studnia znajduje się w niewielkiej odległości od domu, straty miejscowe i liniowe stanowią ok. 20% wysokości podnoszenia.