Jak dbać o zbiorniki na paliwa płynne?

Magazynowanie i transport paliw płynnych to duża odpowiedzialność dla przedsiębiorcy. Przechowywanie powinno odbywać się w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach oraz we właściwych warunkach. Kontener powinien odpowiednio chronić zarówno paliwo przed zanieczyszczeniem, jak i środowisko naturalne przed skażeniem substancją toksyczną czy łatwopalną.

Jakość powłoki ochronnej zbiorników na paliwa płynne

Przeznaczone do eksploatacji zbiorniki na paliwa płynne powinny charakteryzować się przede wszystkim trwałą powłoką ochronną. Ich główną cechą powinna być antykorozyjność. Dzięki zastosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i materiałów konstrukcyjnych kontenery na paliwa płynne są trwałe i szczelne. Zastosowanie powłoki tego rodzaju wydłuża żywotność zbiorników i zapobiega ich niszczeniu ścian, których odnowa jest kosztowna.

Zbiorniki na paliwa płynne powinny być także utrzymane w idealnej czystości. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużo zanieczyszczeń może gromadzić się na ścianach kontenera w czasie jego eksploatacji. Brud wpływa na niszczenie kolejnych powłok, co znacząco obniża szczelność zbiornika na paliwo. Powstające dziury i szczeliny mogą prowadzić do wycieku substancji, która jest toksyczna dla człowieka i środowiska. Aby zapobiegać takim sytuacjom, należy:

  • regularnie wymieniać filtry układu dystrybucyjnego,
  • dbać o pompę paliwową,
  • regularnie czyścić pistolety paliwa,
  • zwracać uwagę na jakość paliwa.

Czyszczeniu powinny podlegać wszystkie rodzaje zbiorników na paliwa płynne, w tym jedno- i dwupłaszczowe, stalowe i plastikowe.

Właściwa eksploatacja to podstawa

Pracownicy firmy MiM Zbiorniki podkreślają, że w zachowaniu szczelności i wytrzymałości zbiorników na paliwa płynne kluczową rolę odgrywa ich eksploatacja. Niewłaściwie użytkowane kontenery charakteryzują się znacznie krótszą żywotnością i trwałością. Należy pamiętać, że nie każdy zbiornik będzie nadawał się do wszystkich rodzajów paliwa.

Na skracanie żywotności kontenerów ma wpływ także sposób ich przechowywania i czyszczenia. Jeśli zbiornik nie został zabezpieczony odpowiednim preparatem antykorozyjnym i jest wystawiony na działanie wilgoci, prawdopodobnie szybko ulegnie zniszczeniu. Do awarii może prowadzić także zastosowanie niewłaściwego sprzętu do czyszczenia ścian kontenera. Dlatego też ich mycie powinno zlecać się doświadczonym firmom dysponującym odpowiednimi urządzeniami i preparatami czyszczącymi. Zadbany zbiornik to gwarancja bezpieczeństwa zarówno dla przewożonego paliwa, środowiska naturalnego, jak i użytkownika.