Jak czyścić wycieraczki i maty wejściowe?

Wycieraczki i maty układane w wejściach to dziś obowiązkowe wyposażenie każdego budynku odwiedzanego przez większą liczbę osób. Okażą się nieodzowne w biurowcach, obiektach komercyjnych – bankach, sklepach i centrach usługowych, a także w budynkach użyteczności publicznej – urzędach, placówkach edukacyjnych czy siedzibach rozmaitych instytucji. Ze względu na swoją funkcję muszą być odpowiednio czyszczone i konserwowane.

Jakie zabrudzenia zbierają się na wycieraczkach i matach wejściowych?

Wycieraczki instalowane w budynkach, z których korzysta większa liczba użytkowników, pozwalają na wychwytywanie zabrudzeń wnoszonych na obuwiu, a częściowo też nanoszonych wiatrem. Wśród nich największym problemem jest woda i błoto, a także piach i kurz. W okresie zimowym dochodzą do tego preparaty używane do rozpuszczania lodu oraz posypywania chodników, a więc mieszanka soli drogowej czy innych chemikaliów na bazie chloru. Wycieraczki systemowe, modułowe oraz wszelkiego rodzaju maty przejmując wszystkie tego rodzaju środki, w stosunkowo krótkim czasie same wymagają intensywnego oczyszczania.

Jak czyścić wycieraczki i maty?

Podstawową czynnością związaną z obsługą mat i wycieraczek jest usuwanie zanieczyszczeń, które opadają pod całą konstrukcję, a także gromadzą się między tworzącymi je włóknami. Potrzebne będzie więc odkurzenie podłogi pod matą, a w przypadku wycieraczek systemowych wnętrza ramy, która stanowi dla niej stelaż. Niezbędne będzie także oczyszczanie wypełnień oraz mat. Jest to ważne, ponieważ zbierający się między włóknami pył i piach jest bardzo twardy i może szybko doprowadzić do wytarcia się materiału. Poza czyszczeniem powierzchni mat i wycieraczek oraz posadzki pod nimi konieczne będzie też ich okresowe mycie. Najlepiej używać do tego detergentów oraz wody pod niezbyt dużym ciśnieniem.

Dlaczego czyszczenie mat i wycieraczek będzie konieczne?

Powodem regularnego czyszczenia jest też fakt, że pozostawianie na nich dużej ilości zabrudzeń spowoduje ich przenoszenie do wnętrza budynku. Tym samym ich montaż okaże się zupełnie niecelowy, ponieważ posadzka będzie się zużywała w podobnym tempie, a koszty sprzątania szybko zrównają się z tymi, które ponoszono przed zastosowaniem mat i wycieraczek. Niekonserwowane wycieraczki i maty oznaczają także straty wizerunkowe dla firmy.

Szeroki wybór wycieraczek i mat nadających się do stosowania w obiektach każdego rodzaju można znaleźć w ofercie firmy Unimat. Dostarcza ona rozmaite typy ram do wycieraczek systemowych oraz profile i wszelkiego rodzaju wypełnienia.