HR konsulting. Jak znaleźć pracę pasującą do charakteru i umiejętności?

Jak znaleźć pracę pasującą do charakteru i umiejętności? Taką, która pomoże się rozwijać i w pełni wykorzystać potencjał? Nie każdy intuicyjnie potrafi wskazać taki zawód. Często potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Bywa niezbędna także w firmach, chcących wyznaczać pracownikom ścieżki kariery zgodne z ich umiejętnościami i predyspozycjami. Właśnie w tym celu wykorzystuje się HR konsulting.

Co to jest HR konsulting?

HR konsulting wykonuje się na rzecz przedsiębiorstw zatrudniających pracowników. Do zadań konsultantów HR należy między innymi:

 • doradztwo w zakresie planów i procesów kadrowych,
 • analiza aktualnych programów HR i proponowanie rozwiązań istniejących problemów,
 • opracowywanie i stosowanie procedur HR,
 • planowanie ścieżek kariery pracowników,
 • wdrażanie szkoleń,
 • prowadzenie systemów ocen pracowniczych,
 • tworzenie systemów motywacji,
 • uczestniczenie we wszelkich zmianach związanych z przepływem pracy.

Można więc powiedzieć, że HR konsulting w pewnej mierze koncentruje się na projektowaniu ścieżek rozwoju pracowników. Monitoruje ich postępy, ocenia słabe i mocne strony, motywuje, doszkala i pomaga znajdować takie stanowiska w firmie, w których będą w stanie najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Typy osobowości i umiejętności, a praca

Doradcy zawodowi, by ocenić najlepiej pasujące do charakteru prace, posługują się zwykle testami, które określają typy osobowości według podziału Johna Hollanda. Wyróżnia on:

 • typ społeczny,
 • typ realistyczny,
 • typ badawczy,
 • typ artystyczny,
 • typ przedsiębiorczy,
 • typ konwencjonalny.

Każdy z nich ma inne predyspozycje i umiejętności, i do każdego z nich pasują inne zawody. Na przykład typ społeczny będzie świetnie komunikował się z ludźmi i doskonale odnajdzie się w zawodzie psychologa, pedagoga, nauczyciela, kelnera, logopedy czy pracownika socjalnego. Doradcy zawodowi posługują się testami, które pozwalają na zaklasyfikowanie osób poszukujących pracy albo już pracujących, do powyższych typów osobowości.

Dlaczego zdać się na specjalistów z zakresu HR?

Firmą doświadczoną w ocenie potencjału pracowników i wytyczaniu im ścieżek kariery jest na przykład agencja pracy tymczasowej Derksen. Świadczy ona usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i HR konsultingu.

Samodzielne określenie swoich predyspozycji bywa trudne. Także w przedsiębiorstwach ocena pracowników, wyznaczanie im celów i pomaganie w rozwoju wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i narzędzi, dlatego najlepiej jest powierzyć takie zadania firmie świadczącej usługi z zakresu HR.