Holter ciśnieniowy a holter EKG. Podobieństwa i różnice

Choć stanowią zupełnie różne urządzenia, między innymi ze względu na swoją nazwę, są ze sobą bardzo często mylone. Mamy na myśli holtery ciśnieniowe i holtery EKG, które pomimo przynależenia do tej samej kategorii sprzętu medycznego, nie są ze sobą tożsame. Co dokładnie sprawia, że się od siebie różnią? W jakim celu wykorzystywane są holtery ciśnienia, a w jakim holtery EKG? Sprawdź to.

Czym są holtery ciśnieniowe, a czym holtery EKG?

Opisywane przez nas urządzenia są zazwyczaj dostępne w ofercie tego samego sprzedawcy. Jednak pomimo tego, że zarówno jedno, jak i drugie, zaliczane jest do sprzętu medycznego dostarczanego placówkom zdrowotnym przez takie firmy jak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „byt-med”, cel ich zastosowania jest różny.

Holtery ciśnieniowe to systemy długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie analizy, a także dokonanie archiwizacji danych pozyskanych podczas rejestracji. Holter dokonuje pomiarów automatycznie w odstępach ustalonych przez lekarza w zakresie od 15 do 120 minut, także w nocy. Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą holterów ciśnieniowych proponują wykorzystywanie ich zarówno w gabinetach prywatnych, jak i warunkach klinicznych.

Z kolei holtery EKG są uzupełnieniem badania EKG w spoczynku. Dzięki wyposażeniu ich w specjalne oprogramowanie rejestratory długotrwałych zapisów EKG metodą Holtera pozwalają na uzyskanie pełnego obrazu pracy serca pacjenta w czasie wykonywania przez niego codziennych czynności. Informacje z tym związane umożliwiają lekarzowi opracowanie kompleksowego planu leczenia.

Dlaczego nie należy mylić holterów ciśnieniowych z holterami EKG?

Jaka jest więc różnica pomiędzy holterami ciśnieniowymi a holterami EKG? Choć metoda ich działania jest bardzo podobna, to przeznaczenie urządzeń jest różne. Holter EKG służy do monitorowania czynności elektrycznej mięśnia sercowego, natomiast holter ciśnieniowy wykorzystywany jest do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi przez 24 godziny. Rejestrator holterowski EKG wyposażony jest w kabel pacjenta z elektrodami, które mocuje się na klatce piersiowej badanego.

Rejestrator holterowski ciśnienia jest urządzeniem, które, podobnie jak rejestratory EKG, nosi się w specjalnie do tego dedykowanym pokrowcu i zawiesza pacjentowi w pasie. Urządzenie połączone jest z mankietem, który badany zakłada na rękę. Niejednakowy jest więc cel zastosowania obu holterów. W związku z tym nie należy ich traktować jako identyczne urządzenia.

Warto przy tym dodać, że dobór odpowiedniego sprzętu medycznego nie jest łatwy i wymaga szerokiej wiedzy na jego temat, dlatego zawsze warto skonsultować się w tej sprawie ze sprzedawcami tego typu urządzeń – niezależnie od tego, czy celem jest zakup holtera ciśnieniowego, czy holtera EKG.