Czym są stacje monitorowania hałasu?

Poziom hałasu ma duże znaczenie dla naszego samopoczucia, a nawet zdrowia. Dlatego właśnie poziom hałasu podlega pomiarom, w celu sprawdzenia czy nie zostały przekroczone dopuszczalne normy. Do przeprowadzenia tego typu badania służy stacja monitorowania hałasu. Czym jest to urządzenie, jak działa i jakie ma zastosowanie? Na te pytania odpowiadamy w artykule poniżej.

Jak działa stacja monitorowania hałasu?

Stacje przeznaczone do monitorowania hałasu środowiskowego to urządzenia, które pozwalają na wykonywanie pomiarów do kontroli poziomu hałasu w różnych obiektach i miejscach. Podstawowym elementem każdej stacji jest miernik poziomu dźwięku podłączony do źródła zasilania, współpracujący ze specjalnym mikrofonem środowiskowym. W zależności od długości trwania pomiaru, stacje monitoringu hałasu dzieli się na kilka modeli. Na rynku dostępne są zarówno zaawansowane systemy z obudową chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi, jak i kompaktowe urządzenia przenośne. Stacje do monitorowania hałasu można nabyć w firmach specjalizujących się dostarczaniem urządzeń pomiarowych, takich jak EC TEST Systems.

Funkcje i zastosowanie

Stacje przeznaczone są przede wszystkim do pomiarów hałasu w otoczeniu. Często wykorzystuje się je do kontroli poziomu dźwięku na placach budowy, w miejscach pracy, na lotniskach czy przy torach kolejowych. Przydają się także przed organizacją imprez rozrywkowych, do działalności wydobywczej, w ramach sportów motorowych czy produkcji przemysłowej. Można również dzięki nim sprawdzać hałas generowany przez turbiny wiatrowe. Wśród innych zastosowań można wymienić m.in.:

  • weryfikację bariery akustycznej,
  • kombinację monitorowania hałasu i warunków meteo,
  • mapowanie hałasu,
  • nienadzorowane monitorowanie hałasu.

Zalety

Nowoczesne stacje monitorowania hałasu środowiskowego posiadają wiele podstawowych jak i dodatkowych funkcji, dzięki którym używanie tego sprzętu jest proste i wygodne. Co jednak ważniejsze – udogodnienia te pozwalają na wysoką precyzję i możliwość zastosowania do różnego rodzaju badań. Dzięki łatwej instalacji i uruchamianiu użytkownicy mają kontrolę nad pozyskiwanymi danym i nad całym systemem. Automatyczne przechowywanie w zdalnej lokalizacji, czyli serwer w chmurze, daje swobodny dostęp do danych z różnych sprzętów. Do innych zalet stacji do monitoringu hałasu można zaliczyć m.in.:

  • szybki pomiar,
  • funkcję kalibracji,
  • powiadomienia o stanie baterii, kalibracji,
  • ciągłą rejestrację danych,
  • szeroki wybór kompatybilnych aplikacji.