Czym jest rębak do drewna?

Czasy, gdy przemysł opierał się głównie na ciężkiej pracy wielu ludzi, już dawno minęły. Obecnie, podstawą są zaawansowane maszyny o bardzo dużej mocy. Rola człowieka została sprowadzona głównie do ich obsługi. Podobnie jest z rozdrabnianiem drewna. Specjalistyczne maszyny sprawiają, że ten proces przebiega łatwo i sprawnie. Do tego celu niezbędny jest profesjonalny rębak do drewna.

Głównym przeznaczeniem tego typu maszyny jest oczywiście rozdrabnianie rożnego rodzaju materiałów drewnianych na mniejsze. Rębaki do drewna powszechnie wykorzystuje się w przemyśle drzewnym. Tego typu maszyny znacznie usprawniają obróbkę, a co za tym idzie przebieg prac w tartakach i stolarniach. Rębak do drewna posiada obracające się tarcze, które są wyposażone w różnego rodzaju noże. Dzięki temu, można uzyskać materiał drzewny o różnym stopniu rozdrobnienia, który posłuży do produkcji opału, papieru lub ściółki.

Jakie są rodzaje rębaków do drewna?

Rębaki można podzielić na kilka grup, ponieważ budowa tych maszyn jest zróżnicowana. Najbardziej podstawowym rodzajem są rębaki tarczowe, w których elementem roboczym jest tarcza, wyposażona w noże. Drewno do obróbki zazwyczaj jest podawane prostopadle, chociaż w niektórych maszynach dzieje się to pod kątem. Wyróżniamy również rębaki bębnowe. Elementem roboczym jest w nich bęben z ostrymi nożami. Dostępne są też rębaki bijakowe, których działanie opiera się na ruchu ostrza po walcu. Drewno jest miażdżone przez młot bijakowy, a następnie rozdrabniane przez młotki tnące.

Rębak do drewna może wykorzystywać też różne rodzaje zasilania. Na rynku dostępne są maszyny spalinowe. Mogą wykorzystywać silnik spalinowy o zapłonie iskrowym lub samoczynnym. W przemyśle wykorzystuje się też rębaki ciągnikowe. Jak sama nazwa wskazuje, ich pracę umożliwia ciągnik. Rębaki są zróżnicowanymi maszynami, dlatego rozpiętość ich cen również jest dosyć szeroka. Maszyny, wykorzystywane w przemyśle, mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Trudno więc porównywać je z urządzeniami, odpowiednimi do użytku domowego.

Rębaki znacznie przyspieszają pracę w przemyśle drzewnym. Właśnie dlatego, są powszechnie wykorzystywane w przygotowywaniu drewna do dalszego przetwórstwa.