Czym jest lista sankcyjna? i co dzięki niej uzyskamy

Listy sankcyjne zobowiązują instytucje do stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec osób i podmiotów występujących na nich. Znajdują się tam jednostki stanowiące zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z aktami terrorystycznymi. Każda transakcja z tego typu podmiotem musi być zgłaszana do GIIF, by zweryfikować, czy nie jest powiązana z praniem pieniędzy bądź finansowaniem terroryzmu.

Czym jest lista sankcyjna?

Lista sankcyjna jest zbiorem osób, organizacji oraz rządów, na które zostały nałożone określone zakazy i ograniczenia w wyniku ich nielegalnych aktywności. Wśród tych działań wymienia się wspomniane finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy, a także handel bronią lub narkotykami, łamanie praw człowieka, naruszenie umowy międzynarodowej oraz proliferację broni. Listy sankcyjne obejmują m.in. osoby znane z imienia i nazwiska, organizacje terrorystyczne oraz całe kraje. Do sankcji nakładanych przez UE i ONZ należą sankcje ogólne (dyplomatyczne), szczegółowe, embargo na broń, zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów, sankcje gospodarcze i ekonomiczne. Pierwszą polską listę sankcyjną opublikowano 26 kwietnia 2022 roku.

Listy sankcyjne – iAML

Aplikacja webowa iAML umożliwia zweryfikowanie, czy dany klient lub partner biznesowy figuruje na liście sankcyjnej. Dane aktualizowane są codziennie rano poprzez pobranie informacji z ogólnodostępnych list sankcyjnych i zamieszczenie ich na platformie list restrykcyjnych iAML. Jeśli dana jednostka znajdzie się na liście, użytkownik zostaje o tym poinformowany. Wynik można pobrać w formacie PDF. Weryfikacja pozwala też na znalezienie podmiotów m.in. z państw arabskich, które na liście figurują pod konkretnym nazwiskiem, a na co dzień posługują się innym aliasem lub nazwą. Użytkownik zyskuje także możliwość tworzenia własnych czarnych i białych list osób oraz podmiotów. Aplikacja webowa stanowi rozwiązanie wygodne – nie stwarza konieczności instalowania czy konfiguracji. Przedsiębiorstwa mogą wyszukiwać informacje online i pobierać wyniki oraz listy. Korzystanie z narzędzia, które gromadzi dane w jednym miejscu, pozwala znacznie zaoszczędzić czas.