Czym jest endometrioza? Jak sobie radzić z tym problemem?

Endometrioza jest chorobą przewlekłą i polega na obecności endometrium (błony śluzowej macicy) w innych miejscach w jamie brzusznej niż fizjologiczne. Do najczęstszych nieprawidłowych lokalizacji endometrium należy jama otrzewnowa, choć znajduje się wśród nich również srom czy sklepienie pochwy.

Identyfikacja tego schorzenia nie zawsze jest łatwa dla kobiety z powodu nieswoistych objawów, lecz zdiagnozowana i leczona endometrioza pozwala nie tylko na życie bez bólu, ale niekiedy przywraca również utraconą płodność.

Endometrioza – objawy choroby

Niektóre choroby, a należy do nich także endometrioza, dość trudno zidentyfikować samodzielnie ze względu na nieswoiste objawy. Tym bardziej warto więc wiedzieć, że o endometriozie mogą świadczyć m.in.:

  • silne bóle w obrębie jamy brzusznej niezwiązane z procesami trawiennymi,
  • intensywne bóle w obrębie lędźwi,
  • bóle podczas stosunku seksualnego,
  • bolesne oraz intensywne krwawienia miesięczne,
  • zaburzenia cyklu menstruacyjnego,
  • problemy z zajściem w ciążę.

Wiele objawów uzależnionych jest od miejsca, w którym pojawia się endometrium. Jeżeli jest to jelito grube – mogą wystąpić np. naglące parcia na stolec. Z kolei w przypadku zajęcia pęcherza moczowego, może wystąpić częstomocz. Endometriozie często towarzyszy powstawanie guzków, zrostów czy torbieli czekoladowych (jeden z rodzajów torbieli jajnika).

Endometrioza należy do chorób, które nie zawsze powodują znaczące dolegliwości bólowe oraz niekoniecznie wykrywane są podczas rutynowych badań ginekologicznych. Dlatego w przypadku określonego splotu okoliczności,endometrioza może pozostawać w ukryciu przez wiele lat. Niestety, nawet dająca niewielkie dolegliwości choroba działa destrukcyjnie na kobiecy organizm.

Na czym polega diagnostyka i leczenie endometriozy?

Podstawę diagnostyki endometriozy stanowi badanie ginekologiczne oraz wykorzystywana przez lekarzy ginekologów diagnostyka obrazowa – w szczególności popularne i rutynowo wykonywane podczas wizyty badanie ultrasonograficzne. Niekiedy zleca się pacjentce również wykonanie innych badań obrazowych, np. przy pomocy tomografu komputerowego.

W ocenie tkanek oraz narządów w jamie otrzewnowej stosuje się także badanie laparoskopowe, które pozwala stwierdzić stopień ich zajęcia przez endometrium. Podczas badania pobierane są wycinki poddawane następnie badaniu histopatologicznemu. Na jego podstawie stwierdza się obecność ekotopowych (nieprawidłowych w danych tkankach) komórek endometrium.

Endometriozę leczy się farmakologicznie i operacyjnie. Podanie leków ma na celu hamowanie wzrostu endometrium oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych.