Co to jest zbrojenie betonu i jak prawidłowo je wykonać?

Zbrojenie betonu jest jednym z podstawowych etapów prowadzenia prac budowlanych w różnego typu obiektach. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego działania, a także prawidłowości jego wykonywania w praktyce.

Czym jest zbrojenie betonu?

Zbrojenie betonu można określić jako jego wzmacnianie. Zbrojeniem powszechnie nazywa się proces wzmocnienia poszczególnych elementów konstrukcji budynku. Do tego celu wykorzystuje się między innymi stalowe pręty, siatki lub inne rodzaje kształtowników. Najczęściej zbrojenie dotyczy elementów konstrukcyjnych stworzonych z betonu, dlatego mówi się o konieczności zbrojenia betonu. Z większą ilością informacji na temat betonu można zapoznać się na stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: https://www.gorazdze.pl/pl/gorazdze-beton.

Cel zbrojenia betonu

Głównym celem wykonywania zbrojenia betonu jest zapewnienie kompleksowej ochrony konstrukcji przed pęknięciami, a także innymi zniszczeniami, które mogą ją spotkać. Beton to materiał, który charakteryzuje się wyjątkową solidnością oraz odpornością na ściskanie. Jednak jednocześnie jest również bardzo kruchy i cechuje się niską odpornością na rozciąganie. Dlatego właśnie może ulegać różnym uszkodzeniom, czemu warto zapobiegać poprzez jego zbrojenie. Konstrukcja budynku stworzona z betonu może ulegać odkształceniom oraz pęknięciom pod wpływem obciążeń i ewentualnych naturalnych ruchów podłoża.

Zastosowanie zbrojenia betonu

W obecnych czasach zbrojenie betonu ma bardzo szerokie możliwości zastosowania w praktyce. Stosuje się je przede wszystkim na pierwszym etapie budowy domu, czyli do osiągnięcia stanu surowego otwartego. Zbrojenie betonu dotyczy różnych elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Wśród nich można wskazać przede wszystkim fundamenty, a także stropy. Jednak zbroi się również betonowe schody oraz balkony, jeśli znajdują się one w konstrukcji budynku. Zbrojone mogą być także nadproża okienne oraz drzwiowe w obiektach budowlanych. W niektórych przypadkach możliwe jest zbrojenie wylewki oraz wieńców stropowych.

Rodzaje zbrojeń betonu

Wyróżnić można różne rodzaje zbrojeń betonu, które różnią się nieco między sobą swoją specyfiką. Wśród nich można wskazać zarówno zbrojenia nośne, jak i zbrojenia uzupełniające. Zbrojenia nośne są wykonywane jako podstawowe wzmocnienie budynku i najczęściej są wykonywane w pierwszych etapach budowy. Stosuje się je w ławach fundamentowych, ścianach nośnych, a także podczas tworzenia konstrukcji stropów. Podczas budowy różnych obiektów zastosowanie mają również zbrojenia uzupełniające. Są one traktowane jako dodatkowe wzmocnienia.

Jak wykonać zbrojenie?

Wykonanie zbrojenia powinno się odnosić do wytycznych, które zawarte są w projekcie budowlanym. Zbrojenie może być wykonane zarówno bezpośrednio w deskowaniu, jak i również w szkielecie zbrojeniowym. Wykorzystywane są do niego stalowe pręty o różnych klasach, w zależności od przeznaczenia. Dodatkowo oprócz stalowych prętów podczas tworzenia zbrojenia korzysta się także ze specjalnych siatek zatapianych w betonie.