Co to jest czopuch?

Nawet najwyższej klasy kocioł do centralnego ogrzewania nie będzie właściwie spełniał swojej funkcji, jeśli nie zostanie odpowiedni podłączony do komina. Wszelkie nieprawidłowości mogą nie tylko obniżyć efektywność grzewczą, ale także wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Z tego powodu należy zadbać o wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego połączenia, wśród których najistotniejsze znaczenie ma czopuch. Dowiedz się, co to takiego.

Aby zapobiec nieprawidłowościom, prawo budowlane dokładnie reguluje kwestie związane z odległością przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku. W związku z tym nie ma możliwości, aby podłączyć kocioł grzewczy bezpośrednio do komina, należy bowiem zachować wymagane przepisami odległości, które wynoszą 30 cm dla nieosłoniętych konstrukcji i 15 cm w przypadku konstrukcji zabezpieczonych tynkiem na zbrojonej siatce lub też materiałem ogniochronnym o minimalnej grubości 2,5 cm. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie elementu łączącego nazywanego czopuchem

Czopuch to element, który ma za zadanie szczelne połączenie kotła grzewczego z kanałem dymowym. Najistotniejszą kwestią jest szczelność połączenia i zachowanie odpowiedniego ciągu. Z tego powodu należy zadbać zarówno o odpowiedni materiał wykonania, jak i zachowanie właściwych parametrów.

Czym powinien charakteryzować się czopuch?

Czopuch powinien być wykonany ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Jako materiał konstrukcyjny dopuszcza się również rury żeliwne lub ceramiczne, a także tworzywa sztuczne, jednak tylko w przypadku kotłów kondensacyjnych. Niedopuszczalne jest natomiast wykonanie go z rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych. O to, jak zadbać o właściwy przepływ i szczelność, zapytaliśmy przedstawiciela sklepu 499.pl.

Jako że zadaniem czopucha jest ułatwienie przepływu spalin, należy zadbać o to, aby cechowały go łagodne łuki. Nie powinien być także zbyt głęboko wsunięty do kanału. Jednocześnie niezwykle istotną kwestią jest jego szczelność. Warto zatem dobrze dopasować go do przekroju komina, a wszelkie szczeliny dylatacyjne uszczelnić trudnopalnym materiałem.

Choć czopuch powinien być bardzo szczelny, nie oznacza to jednak, że należy zablokować dostęp do jego wnętrza – wręcz przeciwnie! Obowiązkowo trzeba wyposażyć go w szczelne drzwiczki, które umożliwią prace kontrolno-pomiarowe, a także dadzą możliwość regularnego usuwania sadzy czy zalegającego popiołu. Trzeba pamiętać bowiem o tym, że bieżące czyszczenie jest niezwykle istotne dla zachowanie odpowiedniego ciągu.

Podsumowując, czopuch to niezbędny element każdej instalacji, dzięki niemu możliwe jest bowiem połączenie kotła grzewczego z kanałem dymowym w kominie, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego ciągu i szczelności zapewniającej bezpieczeństwo.