Biuro rachunkowe i biuro księgowe. Czy to znaczy to samo?

Określenia biuro rachunkowe i biuro księgowe są często stosowane wymiennie i uznawane za synonimy. Tymczasem, ściśle rzecz ujmując, między rachunkowością a księgowością nie można postawić znaku równości, każde z wymienionych biur będzie więc miało nieco inny zakres usług. W tym artykule przedstawimy najważniejsze różnice i podpowiemy, jakie biuro wybrać.

Czym jest rachunkowość, a czym księgowość?

Rachunkowość jest pojęciem szerokim – najkrótsza definicja głosi, że jest to najstarszy system ewidencji gospodarczej, a jej zadaniem jest zobrazowanie sytuacji materialnej jednostki gospodarczej, na przykład przedsiębiorstwa. W praktyce rachunkowość obejmuje mierzenie i dokumentację operacji gospodarczych (zakupy, spłaty, inwestycje i inne), ich ewidencję w księgach rachunkowych, a także sporządzanie sprawozdań finansowych. Najważniejsze dziedziny tego złożonego systemu to rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza i rachunkowość podatkowa.

Zasadniczo wyróżniamy trzy elementy składowe rachunkowości:

 1. księgowość,
 2. rachunek kosztów,
 3. sprawozdawczość finansowa.

Jak widać, księgowość jest pojęciem węższym niż rachunkowość. Jak można ją zdefiniować?

Księgowość to główny element rachunkowości, jej część rejestracyjna, polegająca w dużej mierze na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i rejestracji wszystkich działań gospodarczych firmy, a jej podstawowym celem jest zachowanie porządku finansowego i pełnej przejrzystości – wyjaśnia specjalista z biura księgowo-rachunkowego Global Accounting w Siemianowicach Śląskich.

Zadania biur księgowych

Biura specjalizujące się w księgowości stanowią alternatywę dla zatrudnienia księgowego i oferują następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT;
 • ewidencja przychodów (ryczałt);
 • tworzenie zestawień sald i obrotów;
 • wycena pasywów i aktywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • katalogowanie dokumentacji firmowej;
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych i na potrzeby GUS;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz składanie JPK;
 • opracowanie rachunku zysków i strat i sporządzanie bilansu roku obrotowego.

Innymi słowy biuro księgowe kompleksowo zajmie się wszelkimi sprawami księgowymi dotyczącymi przedsiębiorstwa, odciążając w ten sposób właściciela firmy.

Usługi oferowane przez biura rachunkowe

Oferta biur rachunkowych, zwanych również biurami księgowo-rachunkowymi, jest szersza i oprócz usług typowo księgowych obejmuje usługi kadrowo-płacowe, w tym prowadzenie akt pracowników, sporządzanie list płac, rozliczanie umów cywilnoprawnych, ewidencję urlopów i nadgodzin czy sporządzanie raportów ZUS.

Wiele biur rachunkowych oferuje ponadto pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz spółek, tworzenie prognoz finansowych, wypełnianie wniosków kredytowych, monitoring należności, archiwizację dokumentacji, analizy i raportowanie finansowe, pomoc w załatwianiu urzędowych formalności i doradztwo podatkowe.

Podsumowując, biura rachunkowe świadczą znacznie szerszy zakres usług niż księgowe. W praktyce biura typowo księgowe spotyka się rzadko, częściej są to podmioty o działalności rozszerzonej również na inne sfery rachunkowości, a prowadzenie księgowości sensu stricto jest jedynie częścią ich bogatej oferty. To duże ułatwienie dla klientów, którzy mogą w dowolnej chwili zdecydować się na poszerzenie zakresu zlecanych zadań zamiast szukać osobnego biura rachunkowego. Znacznie wygodniej jest w końcu prowadzić wszystkie sprawy firmowe w jednym miejscu.