3 obowiązkowe elementy wyposażenia hal udojowych

Hala udojowa to miejsce z wydzieloną strefą przeznaczoną do dojenia. Stado najpierw dzielone jest na grupy, które wchodzą do stanowisk udojowych, gdzie następuje przygotowanie wymion i podłączenie aparatury. Dojarki odłączane są w momencie zmniejszenie się przepływu mleka. Oznacza to, że udój odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, a rolą pracownika jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu. Sprawdziliśmy, jakie elementy są niezbędne na hali udojowej.

Stanowiska do dojenia

Najpopularniejsze rodzaje hal udojowych to dojarnie typu rybia ość, tandem, bok w bok oraz karuzela. Rybia ość to układ, w którym stanowiska znajdują się po obu stronach kanału i ustawione są względem niego ukośnie. Ustawienie krów na stanowiskach przypomina nieco kształtem rybią ość. Dla mniejszych gospodarstw zalecane jest ustawienie stanowisk w szyku tandemowym, gdzie krowy zajmują miejsca jedna za drugą. Dla większych i średnich stad dobrze sprawdza się ustawienie stanowisk w układzie bok w bok — krowy wówczas stoją jedna obok drugiej, równolegle do siebie i prostopadle do kanału udojowego. Z kolei dojarnia karuzelowa to rozwiązanie dla dużych stad. Krowy ustawiane są na obrotowej platformie, która obraca się z prędkością dostosowaną do czasu dojenia oraz szybkości wchodzenia i wychodzenia krów.

Aparaty udojowe

Nowoczesne aparaty udojowe dostarcza RYMEK – Obsługa Ferm Mlecznych. W asortymencie firmy dostępne są urządzenia, które zapewniają efektywne i wydajne dojenie. Odpowiednio dobrane aparaty zwiększają prędkość transportu mleka oraz wpływają na dobrostan zwierząt. Każdy aparat powinien przechodzić regularny serwis, który pozwoli wyeliminować ryzyko zapalenia wymion spowodowane zanieczyszczeniami trudnodostępnych, wewnętrznych podzespołów.

System schładzania mleka

W każdej hali udojowej muszą znaleźć się schładzalniki do mleka, które mają zapewnić właściwe warunki do jego przechowywania. Schładzanie jest pierwszym etapem obróbki – mleko powinno osiągnąć temperaturę nieprzekraczającą 8 stopni Celsjusza w ciągu 2 godzin od udoju. Po tym czasie następuje dalsze schładzanie, aż mleko uzyska optymalną temperaturę do przechowywania i transportu, która może wynosić maksymalnie 6 stopni Celsjusza, co pozwala na magazynowanie surowca przez 18 godzin.

Schładzalniki do mleka wyposażone są w agregaty chłodnicze, które utrzymują niską temperaturę dzięki krążeniu czynnika chłodzącego. Urządzenia są termoizolowane, co zapobiega nagrzewaniu się mleka pod wpływem warunków zewnętrznych.